Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Slim omgaan met industrialisatie in woningbouw

 

Het ING Economisch Bureau heeft de kansen van industrieel bouwen onderzocht: succesvol industrialiseren is mogelijk door voordelen te benutten en nadelen te beperken.
Om aan de grote vraag naar nieuwbouwwoningen tegemoet te komen en om (weer toekomstige) personeelstekorten en oplopende bouwkosten te beperken, wordt vaak geopperd om het bouwproces verder te industrialiseren. Dit kan bijvoorbeeld door meer prefab woningen te bouwen. Dan dalen de bouwkosten is de gedachte en zijn er ook minder arbeidskrachten nodig. Hoe ver is de Nederlandse bouw met industrialiseren, wat zijn de risico’s en dilemma’s en wat zijn de gevolgen voor de prijzen en de verhoudingen binnen de keten? Het ING Economisch Bureau geeft antwoord op die vraag in een recente rapportage (https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/index.html).  

Profiteren
Om zoveel mogelijk van de voordelen te profiteren en de nadelen te beperken kunnen bouwbedrijven met industrialisatie succesvol zijn door:

  • Een flexibele schil aan te houden voor een deel van de productie. Een bouwbedrijf profiteert dan gedeeltelijk van de voordelen van industrialisatie, maar verliest niet aan flexibiliteit indien de markt (tijdelijk) tegenzit.
  • Nieuwbouw en renovatie te combineren: industrialisatie is steeds beter mogelijk voor renovatie en verduurzaming. In deze markten is de vraag minder volatiel, waardoor de investering in machinematige productie minder risicovol is.
  • Vroeg betrokken te zijn bij het bouwontwerp: Om standaardisatie te bereiken is vroege betrokkenheid bij het bouwontwerp essentieel. Hier ligt ook een rol voor de opdrachtgever en architect om de mogelijkheden van industrialisatie vroegtijdig te bespreken met het (geïndustrialiseerde) bouwbedrijf.

Flexibiliteit in volatiele markt
Voor bouwbedrijven zijn er naast voordelen ook grote nadelen aan industrialisatie, aldus de rapportage. Zo verliezen bouwers (een deel) van hun flexibiliteit die ze juist nodig hebben vanwege de volatiele markt, zoals nu tijdens de coronacrisis. Ook de mogelijkheden voor maatwerk gaan (deels) verloren. Vooral vanwege capaciteitstekorten voor de coronacrisis waren of zijn veel bouwbedrijven bezig met verdere industrialisatie. Als dit doorzet heeft dat gevolgen voor de keten en de prijzen. Zo kunnen de bouwkosten dalen. Bij nieuwbouw kan de grondbezitter dan de grondprijs verhogen waardoor de totale stichtingskosten van een woning toch ongeveer gelijk blijven. Winsten van bouwbedrijven nemen dan niet of nauwelijks toe. Daarbij nemen de risico’s voor bouwbedrijven toe. Ze hebben bij industrialisatie hogere vaste kosten door de investeringen in machines en bedrijfsgebouwen. Dit kan leiden tot volatielere prijzen.

Bekijk alle kansen van industrieel bouwen ook op het platform PREFAB (https://www.prefabbeurs.nl/nl/). Diverse voorbeelden van industrieel bouwen tonen de voordelen.

Informatie: www.ing.nl/kennis

Ga terug