Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Seminar

Toekomstbestendige energiesystemen: Welke rol ligt er voor de installatietechniek? (TVVL)

 • Door:
  John Lens, TVVL | Michiel van Bruggen, Tvvl Expertgroeplid Klimaattechniek, TVVL | Peter van Duijsen, Onderzoeker / Docent, De Haagse Hoogeschool | Enzo Diependaal, Rethink Zero
 • Datum:
  donderdag 12 oktober 2023
 • Tijd:
  13:00 - 14:30
 • Locatie:
  Podium Energie

 • De toekomst van de Nederlandse energie infrastructuur komt steeds meer onder druk te staan door enerzijds de toenemende elektrificatie in mobiliteit, huishoudens en industrie en anders de toename in opwekking van duurzame zon- en windenergie. Vraag en aanbod zijn steeds meer in onbalans. Om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, is allereerst geïnventariseerd welke mogelijkheden gebouwen en hun installaties hebben om een beter energieflexibiliteitspotentieel te krijgen.  Daarnaast is er oog voor nieuwe technologieën, die bijdragen aan een slimmer en daarmee toekomstbestendig energiesysteem.

  Sprekers geven een doorkijkje in het toekomstige energielandschap. Daarnaast worden de (on)mogelijkheden besproken om gebouwen energieflexibel te maken en welke aanpak mogelijk is. Ook een praktijkcase geeft een voorbeeld van een toekomstbestendig energiesysteem. 

  Bijdrage van Enzo Diependaal (Rethink Zero): "ik ben eigenaar van het bedrijf Rethink Zero, dat ik in 2022 heb opgericht om dingen te gaan doen, in plaats van alleen powerpoints en pdf's maken. Het komt voort uit mijn promotieonderzoek, dat mede door Corona niet van de grond kwam. Mijn specialisatie is (semi-)geïsoleerde energiesystemen in extreme (Arctische) omstandigheden. De ideeën die ik had voor mijn promotieonderzoek zijn echter ook in te zetten voor congestie in Nederland. 

  Bij deze kennissessie zal ik ingaan op de praktijk die zich richt op het vlak dat het dichtst bij de gebruikers ligt; namelijk de optimalisatie rondom het individuele pand. Punten die worden aangestipt zijn: omgang met de gebouwen en processen, welke oplossingen komen er naar voren en hoe deze zaken samenvallen met het grotere geheel.

  Programma o.l.v. John Lens, directeur TVVL

  Dit programma wordt u aangeboden door TVVL

 • Sprekers/Partners

  John Lens

  TVVL
  John Lens

  Michiel van Bruggen

  Tvvl Expertgroeplid Klimaattechniek
  TVVL
  Michiel van Bruggen

  Peter van Duijsen

  Onderzoeker / Docent
  De Haagse Hoogeschool
  Peter van Duijsen

  Enzo Diependaal

  Rethink Zero
  Enzo Diependaal