Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Seminar

Prefab biobased bouwen, haalbaar en schaalbaar

 • Datum:
  donderdag 14 oktober 2021
 • Tijd:
  12:30 - 14:00
 • Locatie:
  Prefab Theater

 • De combinatie prefab bouwen en bouwen met biobased bouwmaterialen levert een bijdrage aan de circulaire economie.
  Op weg naar de circulaire economie heeft de overheid een aantal beleidsagenda’s opgesteld om het gebruik van fossiele grondstoffen te verminderen en hernieuwbare grondstoffen te stimuleren. Ook industrieel en modulair bouwen en renoveren biedt volop kansen voor duurzaam bouwen. In april 2021 heeft het Ministerie van BZK daartoe het plan van aanpak ‘Programma conceptueel bouwen en industriele productie’ naar de Tweede Kamer gezonden. Een van de speerpunten is duurzaam materiaalgebruik.

  Waarom focus op biobased bouwmaterialen ?

  Hergebruik van reststromen is een belangrijk onderdeel van kringlooplandbouw waarbij zo min mogelijk afval vrijkomt, de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk is en grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen worden benut. Hier zit potentie in. Enerzijds om de bouw te verduurzamen, anderzijds ook als nieuw verdienmodel voor boeren en tuinders. Daarom heeft het Ministerie van LNV de Buyer Group Biobased Bouwmaterialen (BGBB) opdracht gegeven om met marktpartijen en publieke organisaties een markt voor biobased bouwmaterialen te creëren.

  De ‘Buyer Group Biobased Bouwmaterialen’ (BGBB) gaat samen met (agrarisch) ondernemers en bedrijven aan de slag om een markt te creëren en op te schalen voor bouwmaterialen van natuurlijke hernieuwbare materialen en hoogwaardige restproducten. De markt voor aanbieders van biobased bouwmaterialen wordt toegankelijker waardoor ketenpartijen sneller en slimmer kunnen opschalen en het gebruik van biobased bouwmaterialen gangbaar en haalbaar wordt.
 • Sprekers/Partners:

  Ineke Lemmen, Ministerie EZK
  Ineke Lemmen, Ministerie EZK