Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Veel nieuwbouwwoningen in 2019, veel prefab

 

In 2019 werden volgens het CBS bijna 71.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Naar schatting is daarvan zo’n 15% geheel industrieel in de fabriek gebouwd. 

Het CBS berekende het aantal nieuwbouwwoningen in 2019: bijna 71.000 stuks, het hoogste aantal in tien jaar. Met deze nieuwbouw groeide de totale woningvoorraad met 0,9 procent tot bijna 7,9 miljoen woningen. Behalve door nieuwbouw steeg de woningvoorraad door splitsing of samenvoeging van woningen en door transformatie van bestaande gebouwen tot woningen met zo’n 77.000 woningen. Tussen 2000 en 2009 groeide de woningvoorraad door nieuwbouw jaarlijks doorgaans met ruim 1 procent, gemiddeld zo’n 76.000 woningen per jaar. Op het dieptepunt in 2014 was dat percentage geslonken tot 45.000 nieuwbouwwoningen. In de vier jaren daarna groeide het aantal nieuwbouwwoningen steeds harder. In 2019 werd er ook weer meer gebouwd dan het jaar ervoor. 

Alles tussen fundering en dak 

Van de nieuwbouwwoningen is een groot deel geheel of grotendeels fabrieksmatig gebouwd. Een schatting aan het begin van 2019 ging uit van een kleine 11.000 woningen. Daarnaast worden in het overgrote deel van de resterende 60.000 nieuwbouwwoningen veel prefab bouwproducten/elementen verwerkt, van prefab fundering tot prefab dakoplossingen en alles wat daar tussen zit. Op PREFAB 2020 op 6, 7 en 8 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch is dat hele spectrum van prefab bouwdelen tot off-site woningbouw vertegenwoordigd. In de wetenschap dat het aantal prefab toepassingen binnen de woningproductie elk jaar stijgt, is dit een extra reden om het kennisevenement alvast in uw agenda te zetten. 

Ga terug