Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Unieke revalidatielocatie voor ZorgSpectrum

 

Zorgen dat het gebouw van ZorgSpectrum in Houten blijvend aanpasbaar is aan de wensen van nu en morgen. Daarom is gekozen voor volledig modulaire bouw.   

ZorgSpectrum heeft opdracht gegeven voor het ontwerp en de realisatie van locatie Ervenstaete. De nieuwe locatie, die in het najaar 2020 in gebruik wordt genomen, biedt revalidatie met bijbehorende ruimten voor fysiotherapie en behandelingen aan 30 personen. De nieuwe locatie wordt door De Meeuw naast het bestaande pand Het Houtens Erf gebouwd. 

Flexibiliteit 

Vastgoedmanager Johan Gubbens: “Door de realisatie van dit project komen we tegemoet aan de oplopende wachtlijsten in de intramurale zorg en vindt er een betere doorstroming plaats vanuit de ziekenhuizen. Gezien de demografische ontwikkelingen verwachten we een toename in het aantal ouderen dat een beroep doet op  herstel- en revalidatiezorg. Het is voor ons belangrijk dat we flexibel kunnen omgaan met de inzet van het gebouw en niet beperkt zijn in de mogelijkheden. Daarom kiezen we voor deze modulaire opbouw. In een later stadium kan het gebouw weer eenvoudig gedemonteerd worden, en indien nodig op een nieuwe locatie worden ingezet. Tevens draagt deze bouwmethodiek bij aan de reductie van stikstofuitstoot tijdens de bouwperiode.” 

Energiezuinig  

Ondanks de tijdelijke gebruiksperiode van het gebouw, is er ingezet op een permanente uitstraling. Het gebouw voldoet volledig aan de eisen die gesteld worden voor nieuwbouw, en waar mogelijk ook aan de zogenaamde BENG-eisen (energienormen). Zo heeft het gebouw geen gasaansluiting en wordt het voorzien van een warmtepompinstallatie. De benodigde energie wordt opgewekt via PV-cellen op het dak.  

Op PREFAB presenteren modulaire bouwers hun kennis en toepassingen, ook voor de zorg! 

Ga terug