Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Strategisch innoveren leidt tot meerwaarde

Als paddenstoelen uit de grond neemt het aantal innovatiemanagers in het bedrijfsleven toe. Prima, als zij vanuit een duidelijke visie slim en efficiënt innoveren, vindt Peter Kuindersma, van Ingenii Bouwinnovatie. “Het zou mooi zijn als je vroegtijdig samen bekijkt of innovatieve ideeën, producten, concepten en diensten echt meerwaarde hebben.”

Peter Kuindersma is onderzoeker en innovator bij Ingenii Bouwinnovatie, dat sinds kort onderdeel is van de Nieman Groep. Peter is ook lid van de adviesraad van PREFAB. Hij heeft zich eerder 5 jaar lang bij TNO op bouwinnovaties gericht en bij Nieman zet hij zijn kennis en ervaring bouwbreed in, voor vraagstukken rond prefab, industrialisatie, modulair bouwen en circulariteit. “Je wilt die kennis vroegtijdig in processen inbrengen, dan kun je innovatiekansen bespreken. Niet op het moment dat al met een concreet bouwproject wordt begonnen. Ik ervaar dat veel bedrijven hulp kunnen gebruiken bij het innovatieproces. Grote bedrijven hebben een eigen R&D-afdeling, maar bij kleinere bedrijven wordt vaak zonder duidelijk doel ‘geïnnoveerd’. Dat is zonde van de tijd en het geld. En bovendien blijft het dan vaak bij vele ideeën. Je zult innovaties niet als doel op zich moeten zien, maar als middel om de grote maatschappelijke vraagstukken als energietransitie, bouwopgave, vergrijzing en ambities voor circulair bouwen te helpen oplossen.”

Innovaties komen vaak niet echt van de grond. Kuindersma: “Er zijn zat ideeën. Maar een idee is nog lang geen innovatie! Van de 100 ideeën zijn er maar een paar die tot succesvolle vernieuwing leiden. Het is best lastig om van idee naar innovatie te komen. Zorg dus dat je weet waar je mee bezig bent, met een duidelijk doel voor ogen. Ontwikkel je een innovatief product voor een nieuwe markt, wil je een kansrijk nieuw bouwconcept, gaat het om het vervolmaken van technieken of wil je inzetten op efficiëntere bedrijfsprocessen? Allemaal belangrijke vragen, die je tijdens het innovatieproces moet beantwoorden. Hierbij is vooral de langere termijn van belang en daarmee ook een duidelijke visie op innovatie. Veel ideeën/innovaties zijn ad-hoc voor de korte termijn bepaald. Maar zet een stip aan de horizon en kijk hoe innovaties je daar kunnen brengen.”

Juist in een tijd met Corona is het belangrijk om door te gaan met innoveren, benadrukt Kuindersma. “Stilstand is nu echt achteruitgang. Maak strategisch innoveren onderdeel van je bedrijfsvoering. Dat biedt de meeste kans op een gunstig rendement van al je inspanningen op dit gebied.”

Kuindersma ziet dat de bouwsector pakweg de laatste tien jaar veel succesvolle innovaties laat zien. Van industriële woningbouwconcepten tot technische oplossingen en van slimme houtbouwsystemen zoals Cross Laminated Timber (CLT) tot nieuwe businessmodellen voor circulaire producten. “De grote aannemers zien we al mooie stappen zetten op het gebied van bijvoorbeeld modulaire en prefab bouwconcepten. Er worden al regelmatig prototypes van woningen neergezet, niet voor bewoning, maar om bouwprocessen, bouwtechnieken en bouwfysica te onderzoeken, te testen en door te ontwikkelen. Niet elk MKB-bedrijf kan zoiets realiseren, maar samenwerken en co-creatie zijn dan de sleutels tot succes. ‘Innoveren doe je samen’. Kijk om je heen. Er zijn kansen genoeg.”

Om zowel die kansen als de succesvolle innovaties in de bouw onder de aandacht te brengen, is er het kennisplatform/de vakbeurs PREFAB. Peter Kuindersma: “Ik zie dat het doel van PREFAB het stimuleren van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken als de energietransitie, circulair bouwen en de enorme bouwopgave is. Dat zijn precies die vraagstukken waar bedrijven zich met hun innovaties op zouden moeten richten. Als je antwoorden op die uitdagingen vindt, dan verdien je vanzelf een plek aan de tafel bij de planvorming van concrete projecten.”

Meer informatie over strategisch innoveren? Informeer bij Peter Kuindersma, e-mail p.kuindersma@nieman.nl

Ga terug