Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Renovatie lyceum met oog voor circulariteit en prefab bouwcomponenten

Foto: Adviesbureau Merosch

Het Nieuw Comenius Lyceum is gehuisvest in een monumentaal gebouw, dat op een bijzondere manier is gerenoveerd, met inzet van hergebruikte materialen en prefab constructies en bouwdelen.

Het voormalige gebouw van het Pius X Lyceum is grootschalig gerenoveerd om plek te bieden aan de leerlingen van het Nieuw Comenius Lyceum. Het oude schoolgebouw stond al een tijd leeg, voordat het deze herbestemming kreeg. Sloop was niet aan de orde, mede omdat het gebouw in 1970 was gebouwd volgens het inmiddels monumentale Bossche scholen principe. Een carrévormige opzet, waarbij de binnenplaats te bereiken was via een onderdoorgang in de gevel. In de nieuwe opzet is dit binnenplein via een overkapping bij de vloeroppervlakte getrokken en is een nieuw schoolplein met entree aan de buitenzijde gerealiseerd.

Isolatiepakket compleet met steenstrips

Ook de exterieure architectuur met de kenmerkende metselwerkgevel met sterk ritmisch patroon moest qua uitstraling absoluut worden gehandhaafd. Architectenbureau DMV heeft een bijzonder renovatieplan gemaakt, waarbij het oorspronkelijke karakter van het gebouw wordt gerespecteerd en er toch een geheel nieuwe, moderne school ontstaat. Zo was sprake van een ongeïsoleerde spouwmuur. Om voldoende dikte van het isolatiepakket te krijgen, is het buitenspouwblad gesloopt en is dit vervangen door een extra dik isolatiepakket met industrieel aangebrachte steenstrips. Daarbij is het bepalende strakke gevelritme secuur teruggebracht.

Renovatie met EPC van 0,273

De ambitie van Stichting ZAAM en gemeente Amsterdam bij deze renovatie lag hoog: niet alleen moest het een gezonde school conform Frisse Scholen niveau B worden, maar tevens moest binnen budgettaire kaders worden ingezet op energieneutraliteit en circulariteit. Adviesbureau Merosch heeft een renovatieplan gemaakt waarbij een EPC van 0,273 is bewerkstelligd. Een prestatie van formaat voor een gebouw dat energetisch een drama was. Daartoe is ten eerste een perfecte schil gecreëerd. Gevel, vloer en dak zijn hoogwaardig geïsoleerd, de gevel heeft bijvoorbeeld een Rc=8. Er is dubbel glas toegepast, waarbij de u-waarde van het raam door het specifieke type glas uiteindelijk dezelfde u-waarde behaalt als bij toepassing van drievoudig glas. Ten tweede is een installatietechnisch systeem ontworpen met zoveel mogelijk passieve oplossingen, zoals veel spuivoorzieningen, ramen die open kunnen en een dak boven de aula met veel ventilatiemogelijkheden.

Aula op voormalige binnenplein

Het binnenplein van het carrévormige gebouw is overdekt, zodat daar een grote, zeer aangename aula is gerealiseerd met een prettig binnenklimaat. Daar springen de geprefabriceerde boomvormige staalconstructie voor het dak met lichtstraten en de grote houten (tribune)trap in het oog. Als het daar te warm wordt, kan het dak open om warmte kwijt te raken. De school heeft geen koeling, maar ’s nachts kan via een Gebouwbeheersysteem koele lucht worden binnengelaten.

Circulair

Bijzonder is dat vanuit de gedachte van circulariteit zoveel mogelijk is hergebruikt bij de renovatie. Casco, delen van installaties, houten gymzaal vloeren, inbouwreservoirs van de toiletten, brandslangen en dergelijke zijn hergebruikt. Verder is hout toegepast dat lokaal uit Amsterdam vrijkwam. Op de gymzalen is een Sedumdak gekomen voor waterbuffering. Al dit soort maatregelen hebben bijgedragen aan de eisen voor een gezonde, comfortabele en duurzame school.

Ga terug