Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Huurwoningen sneller, beter en betaalbaar verduurzamen

 

Alle woningen CO2-neutraal in 2050. Corporaties en marktpartijen kunnen het niet alleen. Gezamenlijk optrekken kan de missie doen slagen en huren betaalbaar houden. 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle Nederlandse gebouwen rigoureus moeten worden verduurzaamd. De hele bestaande woningvoorraad moet voor 2050 worden aangepakt. Het huidige tempo van de renovaties ligt alleen veel te laag om dit doel te realiseren. Om woningcorporaties, andere woningeigenaren en aanbieders hierbij te helpen, heeft De Bouwagenda samen met Aedes, RVO en BZK De Renovatieversneller in het leven geroepen. De oproep daarbij: “Bouwers, installateurs, fabrikanten en corporaties, grijp de kans die De Renovatieversneller biedtBehoort jouw organisatie tot de koplopers in woningverduurzaming? Wil je nog meer kennis en ervaring opdoen over hoe we woningen sneller, beter en goedkoper kunnen verduurzamen? Behoort jouw bedrijf tot de groep die met de verduurzamingsopgave flink aan de slag wil?Doe dan mee: https://derenovatieversneller.nl/ 

De Bouwagenda wil de grootschalige verduurzaming in een stroomversnelling brengen. Corporaties zijn hierin de startmotor. Zij hebben de mogelijkheid om woningen van eenzelfde type gebundeld te laten verduurzamen. Zo geven zij de markt de schaal en continuïteit die nodig is om te kunnen investeren in innovatie. De Renovatieversneller is een organisatie die met een subsidieregeling en een ondersteuningsloket corporaties wil verleiden om in gezamenlijkheid woningen aan te bieden aan de markt. Een interview vanuit De Bouwagenda met Wilma van Ingen en Rob van Wingerden beschouwt de kansen die De Renovatieversneller brengt. Wilma van Ingen is bestuurder bij de innovatieve corporatie Domijn die projectpartner is van INDU-ZERO (een Europees onderzoeksproject naar industrialisatie en opschaling). Rob van Wingerden is oud-topman van BAMTaskforcelid van De Bouwagenda en ambassadeur van De Renovatieversneller. 

Grootschalige renovaties, een groeimarkt 

Rob van Wingerden: Mijn drijfveer is altijd: de sector moet beter. Wij bouwers verspillen teveel. We verspillen materiaal, geld, tijd en talent. En dat moet anders. Als je een gestroomlijnd bouw- en renovatieproces ontwerpt, kun je die verspilling ondervangen. Maar dan heb je wel een continue stroom aan woningen nodig om je businesscase op te baseren. Dat is ook waarom ik ambassadeur ben voor de Renovatieversneller. Wat ik wil gaan doen, is mensen in de markt, waaronder de bouwers, laten zien dat dit programma een kans is. Ik wil mede-bouwers over de streep trekken. Ik zou het zeer onverstandig vinden als ze niet meedoen. Het idee is dat consortia, bestaande uit minimaal twee corporaties en een aantal marktpartijen, zich kunnen aanmelden voor de subsidieregeling. Die consortia moeten een flink volume van minimaal 150 woningen aanbieden. Hoe meer ze aanbieden, hoe groter de kans dat ze de subsidie toegekend krijgen. We hebben die schaal echt nodig. Het huidige gebrek aan schaal voorkomt dat bedrijven gaan investeren en dus niet gaan innoveren. Als er één keer tweeduizend woningen op de markt komen, ga je als bouwer slim nadenken met de keten en een productiefaciliteit maken. 

Wilma van IngenWij zijn met verschillende Europese landen bezig in het project INDU-ZERO. Dat is net als De Renovatieversneller een project dat als doel heeft om grootschalige renovatie op te starten. Met onze internationale contacten zijn wij aan de slag met het ontwikkelen van een prototype voor een fabriek om vijftienduizend renovatiepakketten per jaar te produceren tegen de helft van de huidige prijs. Die fabriek zal dan in verschillende Europese landen worden gebouwd. Wij zullen als corporatie optreden als launching costumer. Maar we gaan als Domijn niet eenzaam in Oost-Nederland zitten innoveren. We willen ook aanhaken bij wat er nationaal loopt. Zodoende willen wij dolgraag samen met Aedes en met De Renovatieversneller kijken hoe we opschaling kunnen realiseren. 

Coalities die willen 

Wilma vervolgt: Ik zie ook dat de noodzaak en het draagvlak om met corporaties intensief op te trekken steeds meer wordt gevoeld en groeit. Het is gebruikelijk dat iedereen projecten voor zichzelf doet. De ene corporatie wil verduurzamen, de andere wil vooral nieuwbouw plegen. Dan lijkt het alsof je niet kúnt samenwerken. Partijen blijven dan hun eigen ding doen. Maar wanneer we als corporaties onze kennis en inkoopkracht gezamenlijk inzetten, blijkt er van alles mogelijk en kosten projecten ons minder geld. De grote plus van initiatieven als De Renovatieversneller en INDU-ZERO is dus dat corporaties gemotiveerd worden de handen ineen te slaan. Ik betrapte me erop dat ik dacht: Oh nu gaan wij met INDU-ZERO aan de slag en hoe zit het met De Renovatieversneller; zijn we nu weer los van elkaar bezig? Het samenwerken van corporaties met de markt moet niet een lokaal dingetje zijn. We willen met een grote Coalition of the Willing bestaande uit corporaties en initiatieven als INDU-ZERO een voorbeeld stellen. 

Rob geeft wat nuancering: Wat mij betreft is de definitie van de Coalition of the Willing de volgende: het gaat om een aantal partijen die bij elkaar zitten en die met elkaar het mandaat en het verschil kunnen maken. Je moet dan niet met te veel partijen zijn. Dan kom je niet van de kant af. Een aantal corporaties die laten zien dat zij met elkaar een optimum hebben gevonden van volume en innovatie en buying power, dan gaan andere corporaties het ook doen. Rob geeft advies: Doe maar niet landelijk in een programma. Laat die programma’s mooi naast elkaar draaien. Dan kun je optimaal van elkaar leren. 

Lees het hele interview op: https://www.debouwagenda.com/actueel/1649152.aspx 

De Renovatieversneller is partner van PREFAB en zal het programma toelichten tijdens de beurs. 

Ga terug