Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Hoe de woningproductie versnellen?

Beeld: Hannie Verhoeven

Madeline Buijs, sectoreconoom bij ABN AMRO, legde recent in RTL Nieuws uit hoe prefab helpt om de woningbouw te versnellen.

 In het RTL Nieuws van dinsdag 7 januari 2020 ging Madeline Buijs in op de voordelen van prefab voor de woningbouw. Zij is binnen de afdeling Sector Advisory van ABN AMRO verantwoordelijk voor de sectoren Bouw en Vastgoed. Madeline publiceert regelmatig analyses van de recente economische ontwikkelingen in deze sectoren.

Door allerlei milieumaatregelen zoals de stikstofproblematiek en PFAS-norm liggen veel bouwprojecten stil. ABN AMRO heeft berekend dat de bouwsector in 2020 zelfs 2% kan krimpen. Madeline Buijs gaf in de uitzending aan dat bij prefabricage sprake is van veel minder machines op de bouwplaats, die veelal op diesel draaien en voor stikstofuitstoot zorgen. Minder machines en minder transportbewegingen in geval van prefabricage van bouwprocessen biedt kansen om ondanks genoemde milieueisen toch vaart te zetten achter de woningbouwproductie.

In de jongste Woningmarktmonitor van ABN AMRO wordt het beeld geschetst van een grote vraag naar woningen en de hobbels die daarbij opduiken. Ook wordt gekeken naar de aanbodkant. Het rapport stelt: ‘Het aantal opgeleverde nieuwe woningen is klein vergeleken met de woningvoorraad. Zodoende wordt de prijs van bestaande woningen slechts in beperkte mate door de bouwkosten bepaald. Het is eerder andersom: bestaande woningen bepalen de prijs van nieuwbouwwoningen. Dit blijkt ook uit de manier waarop de meeste gemeenten hun grondprijzen vaststellen, een belangrijke component van de bouwkosten. Dit doen zij doorgaans door de btw, een redelijke winst voor de bouwer en de stichtingskosten van de verkoopwaarde af te trekken. De stichtingskosten stijgen door de tekorten aan personeel en bouwmaterialen. Daarnaast gelden er strengere bouweisen, onder andere op het gebied van milieu. Zo vereist de ambitie om zuinig om te springen met grondstoffen en circulair te bouwen extra inspanning die zich pas op langere termijn zal uitbetalen. De stijging van de bouwkosten benadrukt het belang van innovatie.’

Wat dit laatste betreft zijn prefabricage en off-site bouwen veelal het podium voor innovaties, zo valt ook op PREFAB 2020 op 6, 7, en 8 oktober 2020 in de Brabanthallen in Den Bosch te ervaren.

Meer informatie over de Woningmarktmonitor hier

Bekijk de uitzending van RTL Nieuws over prefab bouwen hier

Ga terug