Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Woondeals voor 260.000 nieuwe woningen in drie provincies


Tot en met 2030 komen er in drie Nederlandse provincies 260.000 woningen bij: 104.000 in Gelderland, 26.000 in Limburg en 130.000 in Brabant. Op 8 en 9 maart zetten minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, gedeputeerden van betreffende provincies en de gemeentelijke bestuurders hun handtekening onder verschillende woondeals.

Minister Hugo de Jonge: “In Gelderland tekenen we maar liefst zes regionale woondeals, goed voor de bouw van 104.000 woningen tot en met 2030. Een grote ambitie die dankzij de betrokkenheid van 55 gemeenten, corporaties en marktpartijen haalbaar is. Met deze woningen houden we de dorpen en steden in Gelderland leefbaar.’”

Nationale Woon- en Bouwagenda

Om de woningnood op te lossen, heeft minister De Jonge de Nationale Woon- en Bouwagenda opgesteld. Vanaf het najaar van 2022 hebben de minister en de provincies afspraken gemaakt over de bouw van deze woningen tot en met 2030 waarin 900.000 nieuwe woningen in Nederland gerealiseerd moeten worden. Samen met de gemeenten en woningbouwcorporaties is dit de afgelopen maanden uitgewerkt in regionale woondeals met afspraken over de aantallen woningen, de betaalbaarheid, de plancapaciteit en de randvoorwaarden.

Vooral betaalbare woningen

Tot en met 2030 moeten er 260.000 huizen in de drie provincies worden bijgebouwd, waarvan het overgrote deel -tweederde- betaalbare koop- en huurwoningen. Voor de bouw van deze woningen is steun van de Rijksoverheid nodig. Het gaat bijvoorbeeld om investeringen in bereikbaarheid (wegen, OV, fietspaden) en de inzet van extra ambtenaren voor het versnellen van bouwplannen en vergunningen. Dit is per regio uitgewerkt in de Woondeals. Rijk, Provincie en betrokken gemeenten blijven hierover met elkaar in gesprek.

Meer informatie over de woondeals: Gelderland | Limbug | Brabant

Ga terug