Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Woningbouwspurt van Zuid-Holland kan door industrialisatie


"Woningbouw kan sneller, goedkoper, kwalitatiever en circulair. Dat kan door vergaande industrialisatie van de woningbouw, waardoor de woning als compleet seriematig product gezien wordt, in plaats van als traditioneel projectgebonden samengesteld bouwwerk."

Aan het woord is Atto Harsta, transitiemanager De Bouwcampus In Nederland moet de komende jaren 1 miljoen woningen worden gebouwd als antwoord op huidige woningnood. Alleen al in Zuid-Holland is sprake van een woningbouwtekort van 330.000 huizen. Dat aantal stijgt en nieuwbouwplannen komen uiterst moeizaam van de grond. Aan ambities en plannen geen gebrek, maar concrete oplossingen blijven uit. Om die reden hebben 34 organisaties de Actieagenda Wonen opgesteld, met daarin duidelijke voorstellen aan het nieuwe kabinet om de problemen op de woningmarkt aan te pakken. De Bouwcampus juicht dit initiatief toe, en meent dat dit plan meer ruimte kan bieden aan opschaling en versnelling van innovatieve oplossingen om de woningbouw te versnellen, op de juiste plek, betaalbaar en toekomstbestendig. Met industrialisatie van woningbouw als grote aanjager.

Er zijn meerdere aanbieders van geïndustrialiseerde woningbouwsystemen, maar in Nederland wordt woningbouw nog beperkt via deze weg gerealiseerd. Volgens De Bouwcampus vraagt verdergaande industrialisatie  om regie in aantallen, systeembegrenzingen en tijd. De Bouwcampus en de Provincie Zuid-Holland werken samen met gemeenten, aannemers, ontwerpers, ontwikkelaars, toeleveranciers en kennisinstellingen én de verstedelijkingsalliantie aan structurele versnelling en opschaling van industriële woningbouw binnen dit transitietraject.

Ondertussen zijn de Verstedelijkingsalliantie, Netwerk Conceptueel Bouwen, Aedes, NEPROM en De Innovatieversneller bij het traject aangesloten.

Schaalvergroting van geïndustrialiseerde woningbouw kan de schaarste op de woningmarkt sneller verkleinen. Bijkomende voordelen van industrialisatie zijn:

  • minder (stikstof)uitstoot
  • reductie van arbeidsinzet per woning
  • efficiënter gebruik van materialen
  • circulair bouwen (focus op houtbouw)
  • verlaging van faalkosten (en daarmee reductie van de kostprijs)
  • kwaliteitsverbetering door procesbeheersing
  • verlaging van overlast op de bouwplaats

Met de huidige industrialisatieprocessen kan een grote variatie aan bijzondere woningen in zowel de laag- als gestapelde bouw worden gerealiseerd. Mass customization zal ook voor complexe binnenstedelijke projecten een serieuze mogelijkheid zijn.

Ga terug