Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Voor innovaties geldt doorgaans: zien is geloven

Voor innovaties geldt doorgaans: zien is geloven

Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 legt de verbinding tussen maatschappelijke thema’s, beleid, praktijk en wetenschap. Bijvoorbeeld in de bouwsector waar via een Fabriekstour bij koplopers in de bouwindustrie en de Projectetalage Innovatie Betaalbare Nieuwbouw zaken als industrialisatie, standaardisatie en prefabricage nadrukkelijk over het voetlicht komen.

Volgens Fons Lustenhouwer, senior projectleider bij Platform 31, is het voor de bouwopgave - zowel de nieuwbouwaantallen als enorme renovatieopgave - een kwestie van standaardiseren.

Fabriekstour toont de grote stappen op het gebied van industrialisatie in de bouw.

“We willen nu unieke woningen bouwen. Bij elk project maakt een architect een nieuw ontwerp. Door te kiezen voor standaardisatie hebben wij een beter antwoord op die enorme bouwopgaves. En het hoeft esthetisch echt niet minder aantrekkelijk te worden.”

Platform31 heeft inmiddels ruim 300 partners binnen haar netwerk: ministeries, provincies, steden, corporaties en marktpartijen. Daaronder circa 50 corporaties en koepel Aedes. Fons Lustenhouwer: “Vanuit een spin-off van de Vernieuwingsagenda van Aedes hebben wij met Aedes en bij de Vernieuwingsagenda betrokken partners als Bouwend Nederland, Techniek NL, NVB Bouw en Stroomversnelling een Fabriekstour georganiseerd. Afgelopen najaar en dit voorjaar zijn belangstellenden bij koplopers in industrialisatie als BAM Wonen, Hegeman, Ursem, Schouten Techniek, Hendriks Coppelmans Bouwgroep, Unica en Bouwgroep Dijkstra Draisma gaan kijken hoe zij innovatieve oplossingen in bouwprocessen inpassen. Onder het motto ‘zien is geloven’. Want het is zeer overtuigend en inspirerend om zelf aan den lijve te zien dat vernieuwende bouwconcepten succesvol zijn en de bouw- en renovatieprocessen kunnen versnellen.”

Voor die opgave ziet hij een sleutelrol voor woningcorporaties en de toeleverende industrie. “Een nadeel van economisch gunstige tijden is dat veel bouwbedrijven gewoon hun ‘kunstje’ blijven doen en niet of nauwelijks innoveren. Een groot deel van de innovaties komt nu dan ook van de toeleverende industrie. Woningcorporaties kunnen bij hun bouwopgaven oog hebben voor die innovaties en via hun opdrachtgeverschap daarop sturen. Dat helpt hen om zaken als verduurzaming en nieuw woningaanbod sneller, grootschaliger en betaalbaar van de grond te tillen.”

Lustenhouwer voegt daar onmiddellijk aan toe dat de corporaties het niet makkelijk hebben. “Ze kregen de combinatie van bouwcrisis, een nieuwe Woningwet en Verhuurdersheffing over zich heen en zien zich nu geconfronteerd met pieken in bouwkosten. Corporaties legden tot voor kort in slechte tijden met hun bouwopdrachten een bodem onder de Nederlandse bouw. De Verhuurdersheffing en de nieuwe Woningwet van 2015 trokken hier een streep doorheen. Nu wordt van hen verwacht dat ze bij de komende energietransitie de kar trekken en processen versnellen. Ik denk persoonlijk dat dit kan door partnerschappen te sluiten met toeleveranciers en bouwers en zo niet alleen voor continuïteit te zorgen, maar ook industrialisatie een boost te geven. We hebben het gezien bij de Fabriekstour. Verschillende bouwbedrijven gaven aan op termijn naar een inflatievolgende prijsontwikkeling over te kunnen gaan wanneer opdrachtgevers voor continuïteit in de bouwstroom zorgen. Dan blijven nieuwbouw en renovaties voor corporaties betaalbaar en blijven tevens stappen in industrialisatie voor woningproducenten continue aantrekkelijk, zonder dat opeens de druk op innovatie wegvalt.”

Aedes en Platform31 geven dit najaar een vervolg aan de Fabriekstour. “Daarbij denken wij aan een Wijkentour, omdat we willen laten zien hoe de renovatieopgave, met verduurzaming en transitie, door alle partijen binnen een wijk wordt opgepakt. Steeds met een blik op hoe de verbinding tussen wetenschap, innovaties en dagelijkse bouwpraktijk kan worden gelegd. Want zoals Pieter Winsemius, oud-voorzitter van de Raad van Toezicht van Platform31, het zei: We kijken vooruit met het hoofd boven de wolken, maar met de voeten stevig op de grond.”

Belangstellende partijen in de bouwsector kunnen als partner deelnemen aan Platform31. Kijk daarvoor op de website. Ook de voorbeeldprojecten voor innovatieve betaalbare nieuwbouw zijn op de website te vinden. Het gaat om betaalbare woningbouwprojecten die recent (2015-2017) onder de aftoppingsgrenzen werden gerealiseerd. Een panel van praktijkdeskundigen beoordeelde begin 2018 verschillende bouwprojecten op de mate van repeteerbaarheid en op het feit of ze gebruiksklaar zijn opgeleverd en trok lessen uit de ontvangen inzendingen. De meest innovatieve projecten die aan deze criteria voldeden, zijn gepubliceerd.

Ga terug