Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Vlaams contract voor sociale woningen van 1 miljard euro

Nieuws


Vlaanderen steekt een tandje bij voor de bouw van sociale woningen, met een raamcontract met drie bouwconsortia. Er staat 1,04 miljard euro aan leningen klaar.

Het tekort aan sociale woningen in Vlaanderen is een oud zeer. Volgens Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) stonden vorig jaar iets meer dan 176.000 mensen op een wachtlijst voor een sociale woning. Daar staat tegenover dat het cijfer in 2022 de grootste daling kende sinds 2011. Diependaele schrijft dat deels toe aan de maatregelen om de achterstand aan te pakken, zoals de hervorming van de woonmaatschappijen.

De essentie

  • Een nieuw plan moet leiden tot de versnelde bouw van sociale woningen, noodwoningen of opvang voor dak - en thuislozen.
  • De Vlaamse overheid heeft een leningbedrag van 1,04 miljard euro klaarstaan.
  • Voor de uitvoering is er een raamcontract met drie privéconsortia van bouwbedrijven en architectenbureaus.

Daar komt een belangrijke ingreep bij. Het gaat om een raamcontract tussen het overheidsagentschap Wonen in Vlaanderen en drie privéconsortia voor de bouw van sociale woningen, noodwoningen of opvang voor dak- en thuislozen. Daardoor kunnen woonmaatschappijen of lokale besturen, na het organiseren van een minicompetitie onder de drie consortia, contracten voor zulke woningen toewijzen.

Leningen

De Vlaamse overheid trekt volgens het kabinet-Diependaele maximaal 260 miljoen euro per jaar uit gedurende vier jaar. In totaal gaat het om 1,04 miljard euro. Dat geld is alleen beschikbaar in de vorm van leningen aan woonmaatschappijen of lokale besturen. Het gaat om marktconforme leningen van 33 jaar, waarbij de overheid op de datum van de aflossing tussenkomt. De initiatiefnemer kan genieten van een negatieve rente van ongeveer 1 procent.

Het raamcontract moet het mogelijk maken sneller te bouwen, zeker in combinatie met de voorwaarde dat de consortia moeten werken met modulair bouwen. Daarbij worden in een fabriek modules van woningen gemaakt die op de locatie in elkaar worden gezet. Dat vermindert de afhankelijkheid van het weer en er kan tegelijk in de fabriek en op de werf worden gewerkt.

Beduidend sneller

Volgens Kevin Dethier, de CEO van het Limburgse bouwbedrijf Dethier dat als best geklasseerde uit de aanbesteding kwam, levert dat procedé een beduidend snellere doorlooptijd op dan bij een klassieke werf. Hij schat dat als alle woningen gemiddeld twee slaapkamers krijgen ongeveer 6.000 kunnen worden gebouwd met het raamcontract. Gesteld dat al het geld aangesproken wordt. Anderen komen aan hogere cijfers.

“We willen het bouwen van sociale woningen zoveel mogelijk faciliteren voor woonmaatschappijen,” zegt Diependaele. “Door samenwerkingsverbanden aan te gaan met private spelers, waarbij we vanuit Vlaanderen het administratief proces grotendeels op ons nemen, maken we het bouwproces voor hen eenvoudiger. Zeker als we ook gebruikmaken van de nieuwste technieken, zoals modulair bouwen.”

Architectenbureaus

Dethier werkt voor de modules samen met Machiels Building Solutions. Het architectenbureau B+ architecten is het derde lid van het Limburgse consortium. De samenwerking tussen de huizenfabriek Skilpod uit Geel, de ermee verbonden groep Van Roey en de bureaus AHArchitects en B-architecten kwam als tweede uit de selectie. Ten slotte gaat het om het Brusselse CIT Blaton met de ontwerpers van Aché Terra en Sweco.

Levert het plan met het tekort aan bouwvakkers geen probleem op als het een succes wordt? Dethier denkt van niet. “Het is een uitdaging voldoende mensen te vinden. Maar voor dit concept wordt heel veel in fabrieken gemaakt met machines. Dat maakt het haalbaar.”

Bron: Machiels Building Solutions

Ga terug