Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Verbindende schakel in prefabricage


Verbindende schakel in prefabricage

Omnicol werkt nauw samen met prefab fabrikanten en -verwerkers. Je kunt nog zulke doeltreffende prefab elementen ontwikkelen en vervaardigen, ze zullen op de bouwplaats moeten worden gemonteerd, inclusief een goede onderlinge bevestiging en afdichting.

De expertise in lijmen en mortels leidt tot interessante tijd- en kostenbesparende out-of-the-box resultaten, benadrukt Jens van Gompel. Iedereen kent Omnicol van de tegellijmen en lijmen voor andere bouwmaterialen. “Daarin zijn en blijven wij één van de grotere spelers op de markt. Het zijn echter niet alleen die tegellijmen. Wij hebben kennis van de chemie van lijmen en mortels. Vanuit die expertise kunnen wij meedenken met de industrie voor oplossingen die in het verlengde liggen van steeds meer off-site bouwen. Prefab heeft inmiddels een vaste plek verworven als bouwtechniek, maar er zijn - mede dankzij onze kennis - vele innovaties denkbaar om deze constructiemethode te vervolmaken. Ook tijdens het productieproces zijn er adequate lijmen en mortels nodig om tot een robuust element te komen.”

Jens van Gompel wijst op een aantal concrete voorbeelden. “De Omnicol-lijmen worden volop ingezet om keramische stenen te verlijmen tot complete gevels en wanden. Voorts is er de trend om fabrieksmatig de bekleding op de gevelelementen te verlijmen. Met name de steenstrips in Nederland, maar ook andere gevelmaterialen. Dan is het zaak om de geschikte lijmen en mortels te kiezen die passen in het snelle productieproces.” Ander voorbeeld uit de betonindustrie: elke wand die in een mal wordt geproduceerd, loopt prachtig vlak vol aan de omsloten zijden, maar blijft ruw aan de open bovenkant. “Na een vraag uit de prefab markt hebben we een makkelijke en vooral handige oplossing bedacht: de bovenzijde afgieten met een paar millimeter egaline dat zo mooi uitvloeit, dat beide zijden glad en behangklaar zijn. Er is dus geen nabehandeling meer nodig nadat de wand is ingehesen en dat scheelt flink in het stucwerk. Wanden kunnen nu écht volledig prefab naar de bouwplaats. Daarmee heb je als prefab fabrikant een sterk onderscheidende troef in handen.”

Omnicol houdt voortdurend de toekomst van de lijmen en mortels tegen het licht van ontwikkelingen in de bouwsector. “Nu je ziet dat installatieleidingen al in de fabriek in betonvloeren worden opgenomen en dat er vloersystemen zijn met zones voor de kabels en leidingen, is het gevolg dat de circa 5 cm dikke zandcement afdekvloer niet meer nodig is. Daarin zaten vroeger die leidingen. Dan komen wij als Omnicol met een hoogwaardige dunne vloerafwerking in de vorm van egalisatiemortels in economische laagdiktes van pakweg 6 mm toegepast, hoewel zelfs 1 mm mogelijk is. Veel minder materiaal, dus veel duurzamer. En ook sneller droog - na twee uur mag iedereen al over de vloer heen - zodat de bouwer of installateur verder kan. Het past allemaal in de wereld van prefab bouwen.”

Van Gompel voegt toe dat Omnicol participeert in de ontwikkeling van een innovatief vloerpakket. “Lijmen heeft iets tegenstrijdigs met modulair bouwen. Een bouwwerk zou over een aantal decennia ook weer afgebroken kunnen worden om elders te hergebruiken. Er wordt in een pilot gewerkt aan een vloerpakket waarbij onderdelen los van elkaar liggen en ook onze producten te verwijderen en te recyclen zijn. Niet alleen vanuit oogpunt van duurzaamheid, juist ook om prefab weer een stap verder te brengen.”

Het brede Omnicol-assortiment aan lijmen en mortels vindt zijn weg in toenemende mate in de prefab industrie in allerlei toepassingen, voor aangieten, ondergieten, stellen en verlijmen. Daarnaast kunnen verwerkers rekenen op aanvullende dienstverlening door Omnicol. Zoals het faciliteren in de beschikbaarheid van gereedschappen, machines en verwerkingssystemen. Van zakje, silo en truck tot pompmachine en projectadviseur. “We doen er alles aan om bij de seriematige verwerking het fabricagetreintje bij onze klanten zo efficiënt mogelijk aan het rijden te houden. We kennen de off-siteprocessen als geen andere toeleverancier en kunnen dus als een deskundig partner in alle stappen meedenken. De prefab industrie en Omnicol vormen de perfecte combinatie. Dat laten wij u graag zien op de vakbeurs PREFAB.”

Bezoek Omnicol tijdens PREFAB in de Brabanthallen in stand C017 in Hal 5.

Ga terug