Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

TNO stelt halvering uitstoot stikstof in de bouw in het vooruitzicht


TNO heeft een methode ontwikkeld waarmee stikstof-, CO2- en fijnstofemissies bij bouwprojecten op korte termijn fors kunnen verminderen. Dankzij nieuwe software kan voortaan het effect berekend worden van maatregelen die de uitstoot van deze stoffen moeten tegengaan. Dat is mogelijk goed nieuws voor bijvoorbeeld
fase II van het Oostzijderveld.

De onderzoeksorganisatie verwacht dat bedrijven die de rekenmethode toepassen de stikstofuitstoot in de woningbouw binnen enkele jaren kunnen halveren. Tot nu waren er nauwelijks betrouwbare rekenmethodes beschikbaar voor emissies die vrijkomen bij bouwprojecten. Daarvoor moet volgens TNO de hele keten in kaart worden gebracht, van productie en logistiek tot en met de bouwplaats. Met de nieuwe software wordt het mogelijk om al tijdens de aanbestedingsfase van een project de uitstoot van verschillende bouwmethodes te vergelijken.

Meer prefab

Voor elk type bouw kunnen de emissies op de bouwplaats worden berekend. Op basis van de nieuwe methode kunnen bedrijven voortaan goed onderbouwde beslissingen nemen, zegt Mario de Rooij, projectmanager Emissieloos Bouwen bij TNO. ‘Wat betekent het voor mijn uitstoot als ik bijvoorbeeld een dieseltruck vervang door een elektrische vrachtauto.’ De Rooi-j verwacht dat ook veel voordelen te behalen zijn met prefab-bouwen, waarbij elementen vooraf al in een fabriek in elkaar worden gezet.

Vertraging

Volgens TNO zal vooral de bouw van eengezinswoningen profijt hebben van de nieuwe software, waar veel projecten door stikstofeisen vertraging oplopen. De Rooij verwacht dat de stikstofuitstoot daar binnen enkele jaren gehalveerd kan worden en op termijn nog veel verder kan verminderen. De Bouwemissietool is door TNO ontwikkeld binnen het kennis- en innovatieprogramma Emissieloos Bouwen. Vorig jaar hebben diverse overheidsinstellingen, bouwbedrijven en opdrachtgevers van bouwprojecten afgesproken zich de aankomende jaren gezamenlijk in te zetten voor de verduurzaming in de bouw.

Bron: zaanstad.nieuws.nl

Ga terug