Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Stad van Intussen

Foto: Laminated Timber Solutions

De toenemende woningnood was voor de Amsterdamse woningcorporaties Eigen Haard, Ymere, Rochdale, Alliantie, Stadgenoot en de Key reden genoeg om de handen ineen te slaan. De corporaties inventariseren kansen om kant-en-klare woningen dichtbij huidige corporatiebouw te plaatsen op plekken die nu niet optimaal benut worden. Denk hierbij aan de kop van een gebouw, aan de plaats van een plantsoen met prikkelstruiken of bovenop het dak van bestaande gebouwen.

PREFAB ging over dit initiatief in gesprek met Nathalie van Hoeven (Eigen Haard): “De Stad van Intussen is een samenwerkingsverband van corporaties vanuit de AFWC, gemeente en de Federatie van Amsterdamse huurders, met als doel om snel flexwoningen neer te zetten. Op dit moment zijn we bezig met het scouten van locaties. We fietsen hiervoor letterlijk rond in de drie hiervoor geselecteerde stadsdelen Noord, Zuidoost en Nieuw West. Na het in kaart brengen van de locaties willen we met negen projecten met ieder minimaal dertig woningen starten. Gezamenlijk, zodat we schaal kunnen maken. Natuurlijk kunnen we niet op elke locatie hetzelfde programma uitrollen. We kijken wat kan en wat lukt, maar de ambitie is om zoveel mogelijk flexwoningen neer te zetten om de toenemende woningnood te keren.”

Tijdelijke locaties voor woningen met een permanente kwaliteit

De flexwoningen die op deze locaties worden geplaatst, zullen daar tijdelijk onderdak bieden aan woningzoekenden. Het is de ambitie van de corporaties om de woningen na tien, vijftien jaar te verplaatsen naar definitieve locaties.

Nathalie van Hoeven vertelt over een ander initiatief dat corporaties gezamenlijk opgepakt hebben: NH Bouwstroom. “We hebben partners geselecteerd  voor de realisatie van mooie, betaalbare en circulaire eengezinswoningen, appartementen en flexwoningen.” De eerste opgave die Eigen Haard samen met Ymere en de geselecteerde partijen oppakt, betreft ca. 540 flexwoningen in De Nieuwe Kern in Ouder-Amstel. “We doen hiermee aan placemaking vooruitlopend op de uiteindelijke grote gebiedsontwikkeling met ca. 5000 woningen. De flexwoningen verplaatsen we over vijftien jaar naar hun definitieve locatie . We zetten in op permanente bouwkwaliteit en uitstraling, alleen de locatie is flexibel. De inzet van een woning die maar tien jaar meegaat, past niet bij de gewenste meerwaarde voor de buurt en stad, onze visie op duurzaamheid en het comfort wat wij onze bewoners willen bieden.”

Stimulans vanuit het Rijk

“Ook vanuit het Rijk wordt er druk gezet op het snel realiseren van woningen. Misschien lukt het wel om de tijd tussen initiatief en realisatie terug te brengen naar een á twee jaar, in plaats van de zeven á acht die er nu voor staat. De korte ontwikkel- en bouwtijd van de flexwoningen draagt daar zeker aan bij.”

Ga terug