Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Rekenmodel voor businesscase flexibele woningen


Door de grote behoefte aan nieuwe woningen is de aandacht voor de flexibele, verplaatsbare woningen sterk toegenomen. De businesscase van projecten met verplaatsbare woningen ziet er anders uit dan die van reguliere nieuwbouwprojecten, vooral doordat de tweede exploitatietermijn ongewis en variabel is. Zowel bij gemeenten, corporaties als andere beleggers speelt de vraag hoe deze businesscase uitpakt.

Het model van Rekenen rondom Wonen wordt gebruikt om de discussies over vervolglocaties tussen gemeenten en corporaties te ondersteunen, door de impact van verschillende scenario’s naast elkaar te zetten. Het model is ook geschikt voor intern gebruik bij corporaties, beleggers, gemeenten en andere partijen, bijvoorbeeld om de businesscase op te stellen.

Met het gestandaardiseerde rekenmodel krijgen alle betrokken partijen inzicht in de financiële effecten van de exploitatie van verplaatsbare woningen in verschillende scenario’s voor verplaatsing.

Watkostdebouwvaneenhuurwoning en Rekenen rondom Wonen hebben het model in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkeld. De bèta-versie kunt u hier downloaden.

Bron: Watkostdebouwvaneenhuurwoning en Rekenen rondom Wonen

Ga terug