Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Proeftuin voor industrieel bouwen

De proeftuin is een initiatief van het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân (KEI-NOF) en Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD)

Bouwcampus Noord Nederland geldt als dé plek waar bouwbedrijven en installateurs elkaar ontmoeten om samen te werken aan innovaties voor industrialisatie van de bouw. Mede dankzij een EFRO-subsidiebeschikking kan op industrieterrein de Hogedijken in Dokkum een proeftuin van 600 m2 voor industrieel bouwen verrijzen. Onder meer bouwbedrijven en installateurs ontmoeten elkaar hier om samen te werken aan innovaties voor industrialisatie van de bouw.

Aanleiding is de energietransitie, waarbij in Friesland 290.000 woningen een nieuwe energiedrager krijgen. Dit betekent 1.000 woningen per dag, oftewel een enorme uitdaging voor de sector. Daardoor is een nieuwe manier van bouwen noodzakelijk. De Proeftuin Industrieel Bouwen is een centrum vol faciliteiten, waar ondersteuning wordt geboden bij de ontwikkeling van idee naar concept en een werkbaar prototype. In de toekomst wordt kennis gedeeld en kunnen nieuwe producten van mkb-bedrijven worden ontwikkeld, getest en gepresenteerd.

De proeftuin is een initiatief van het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân (KEI-NOF) en Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD), die zullen samenwerken als Stichting Bouwcampus Noord Nederland. Er is een EFRO-subsidie Call Proeftuinen aangevraagd en toegekend. De proeftuin komt voort uit de Regiodeal, het plan om de economie van Noordoost Fryslân te versterken. De samenwerkende partijen (gemeenten, provincie, Wetterskip, onderwijs, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven) vinden het belangrijk om bedrijven in de sterke sectoren te stimuleren zich verder te ontwikkelen. Het Kennis en Innovatiehuis Noordoost Fryslân onderhoudt daarvoor een breed netwerk van ondernemers, onderwijs en overheid en gaat daarbij (Noord-Nederlandse) samenwerking in netwerkverband aan met andere initiatieven en organisaties. Het inhoudelijke eigenaarschap ligt bij de deelnemende ondernemers van het cluster.

Ga terug