Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Prefabricage effent pad voor externe kwaliteitsborging; gratis webinar over Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen


De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft grote impact op de bouwsector en de overheid, waarschuwt Casper van Busschbach. “Omschakeling naar deze wet wordt een hels karwei voor opdrachtgevers en opdrachtnemers, omdat kwaliteitsprocessen stelselmatig veranderen. Kijk in dit verband naar prefabricage omdat gecontroleerde industriële productie de kwaliteit van het eindresultaat op voorhand ten goede komt.”

Casper van Busschbach is senior-adviseur Wkb bij Q2 System Engineering. Hij houdt zich al meer dan tien jaar bezig met Systeemgerichte Vergunning Beheersing en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Zo ondersteunt hij diverse gemeenten, aannemers, maar ook juristen, advocaten en notarissen om beter gesteld te staan als de wet op 1 januari 2022 van kracht wordt. “We willen met z’n allen een valse start voorkomen. De impact van de Wkb is namelijk groot en lijkt door veel partijen te worden onderschat. De Wkb is een wijzigingswet op de Woningwet, Wabo en het Burgerlijk Wetboek. Deze wetswijziging zorgt daarmee voor een stelselwijziging waarvan de impact op bijvoorbeeld een gemeentelijke organisatie vele malen breder is dan bij een reguliere wetswijziging. Dat besef moet nog doorklinken, niet alleen bij de overheid, ook bij opdrachtnemers, van de aannemer die een paar woningen per jaar bouwt tot de middelgrote en grote bouwers die systematischer en procesmatiger moeten werken om niet vast te lopen als de (private) kwaliteitsborger de kwaliteit moet toetsen.”


Casper van Busschbach

Logischer toezicht in de bouw via de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De wet heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers, die door de opdrachtgever moeten worden gecontracteerd. Het stimuleren van kwaliteitsverbetering zorgt bovendien dat de faalkosten omlaag gaan. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid. Om dit te bewerkstelligen, wordt een stelsel ontwikkeld voor toetsing op relevante aspecten van kwaliteit van het eindproduct door een onafhankelijke marktpartij. Verder zal een verklaring van de kwaliteitsborger bij oplevering voorwaarde zijn voor ingebruikname en wordt een aantal wijzigingen in Burgerlijk Wetboek doorgevoerd om de rechtspositie van de opdrachtgever te versterken.

Een toelichting op de Wkb is te verkrijgen op het webinar dat PREFAB organiseert op dinsdag 23 maart van 11.00 tot 12.00 uur. De stelling is dat de sleutel tot snel en hoogwaardig bouwen komt te liggen bij standaardisatie vanaf het ontwerp. Een voordeel voor conceptueel bouwen, prefabricage en industrialisatie dus, zeker ten opzichte van traditioneel bouwen; zowel in nieuwbouw als renovatie. In dit webinar wordt stilgestaan bij de status en insteek van de Wkb. Voornamelijk wordt ingegaan op de vraag hoe fabrikanten, aannemers, architecten en ontwikkelaars voordeel kunnen halen uit gestandaardiseerde bouw. En welke stappen zij nú al kunnen zetten, ter voorbereiding op de nieuwe wet. Aanmelden kan via deze link.

Casper van Busschbach: “Ga prefab bouwen. Dat is sneller én beter. Omdat je in de fabriek processen van ontwerp en aansturing tot en met productie en eindcontrole de kwaliteit in de hand hebt. Inclusief certificering. Dat maakt het voor de onafhankelijke kwaliteitsborger op voorhand een stuk overzichtelijker en proportioneler. Besef dat je bijvoorbeeld als bouwer straks alle inkoopbonnen, vrachtbrieven, tekeningen, berekeningen etc. moet kunnen overleggen als daarom wordt gevraagd door de kwaliteitsborger. Bewijs dan maar eens dat je de juiste brandklep of brandwerende doorvoer voor leidingen hebt toegepast. Of dat al het wapeningsstaal correct in het beton zit. Als je de nu al aanwezige informatie voor het productieproces goed en slim labelt, gaat het goed de juiste kant op. Daar moet je scherp op zijn. Maar het is een stuk makkelijker als je gebruik maakt van bouwelementen/modules die in de fabriek via een gestandaardiseerd en geautomatiseerd ontwerp- en productieproces zijn vervaardigd. Hoe meer prefabricage en standaardisatie van ontwerp tot en met productie, hoe meer je het kwaliteitsproces bij aanvang beheerst. Daardoor loop je veel minder risico’s bij de controles van de eindkwaliteit volgens de nieuwe wet.”

Busschbach raadt de prefab industrie aan om actief in te spelen op de Wkb en bijvoorbeeld ontwerp, engineering en productie integraal in productieprocessen te vatten. “Hoe sterk is het als een fabrikant van houten, stalen of betonnen constructies extra checks inbouwt om datgene wat de ontwerper of constructeur aanlevert nog eens te verifiëren en zo op voorhand afwijkingen en wijzigingen voor de realisatie eruit te halen? Want als afwijkingen en wijzigingen op de bouwplaats gebeuren, wordt die kwaliteitscontrole inderdaad dat helse karwei.”

De Wkb-expert besluit: “Om de ernst van de huidige bouwkwaliteit te schetsen: ik zeg vaak dat elf van de tien bouwwerken mislopen als het om kwaliteitsprocessen gaat. Kijk naar de woningcorporaties die al vele decennia sociale huurwoningen bouwen en nog steeds lopen kosten bij projecten uit de hand. Kijk naar bouwers die continue worstelen om de gewenste en vereiste kwaliteit te halen. Kijk naar architecten en constructeurs die onvolkomenheden in ontwerp, tekeningen en berekeningen over het hoofd zien. De nieuwe wet is van groot belang om veel serieuzer naar kwaliteit te kijken, in het hele realisatietraject. Dat vergt een andere benadering van kwaliteitsprocessen. Inzet van prefabricage maakt die omslag een stuk eenvoudiger.”

U kunt zich hier aanmelden voor webinar ‘Snelheid en standaardisatie onder de Wkb’. 

Ga terug