Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Prefab meterkasten in goede technische banen leiden

Foto: Dura Vermeer

Om de prefab meterkast grootschaliger te kunnen uitrollen, hebben tien partijen, aangesloten bij MijnAansluiting.nl, een concept opgesteld met aansluitvoorwaarden. Samen met Bouwend Nederland wordt de toepassing van de prefab meterkast doorontwikkeld tot een standaard werkwijze die door de gezamenlijke netwerkbedrijven wordt gedragen. NEN gaat hiervoor een Nederlandse Technische Afspraak (NTA) ontwikkelen.

Door veranderende marktomstandigheden en bouwmethoden is de behoefte om (wind- en waterdichte) huisaansluitingen op een eerder moment aan te sluiten, namelijk direct nadat de fundering en de vloer van de nieuwe woning is gerealiseerd. Dit kan door prefab meterkasten te plaatsen. De stichting mijnaansluiting.nl heeft in samenspraak met marktpartijen de afgelopen tijd een verkenning gedaan naar de mogelijkheden van dit gebruik van prefab meterkasten. Daarbij is NEN ingeschakeld om tot een onafhankelijke en breed gedragen NTA te komen.

Het te ontwikkelen document zal aansluiten op de bestaande NEN 2768 'Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen' en op andere gerelateerde normen, zoals NEN 1010. Door gewijzigde wet- en regelgeving rondom gasaansluitingen vervalt veelal de gasaansluiting in de nieuwbouw. Om die reden richt het document zich met name op elektriciteit, water, telecom en een eventueel centrale warmte distributieaansluiting.

Heeft uw organisatie belang bij duidelijke afspraken betreffende aansluitvoorwaarden voor de prefab meterkast? Wilt u meewerken aan de totstandkoming van deze NTA? Aanmelden kan tot uiterlijk 7 januari 2020 via een mail naar bi@nen.nl.

Ga terug