Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

PREFAB en USP Marketing Consultancy onderzoeken prefabricage


Platform PREFAB en USP Marketing Consultancy gaan de trends en ontwikkelingen op het gebied van prefab onderzoeken. Onderdeel van het onderzoek is een enquête van opdrachtgevende tot ontwerpende partijen en van uitvoerende tot beherende partijen.

Het onderzoek is de opmaat naar de - meer omvattende - Nationale Prefab Monitor die zij voortaan jaarlijks in gezamenlijkheid zullen samenstellen, uitvoeren en publiceren. Dat is het eerste en enige onderzoek naar álle aspecten van prefabricage in Nederland.

Graag uw mening!

Het invullen van de vragenlijst zal maximaal 10 minuten van uw tijd in beslag nemen.

De resultaten van het vooronderzoek zullen worden gepresenteerd tijdens de gelijknamige vakbeurs van Platform PREFAB. Die vindt plaats van dinsdag 12 tot en met donderdag 14 oktober in Den Bosch. De Nationale Prefab Monitor verschijnt in december.

Sander Braam van Platform PREFAB: “Prefabricage speelt een steeds prominentere rol in de bouw. Goed dus, om te volgen wat daar precies gebeurt. USP is voor ons de ideale partner bij het inzichtelijk maken ervan. Zonder twijfel komen wij tot een helder resultaat.”

Henri Busker van USP Marketing Consultancy: “Wij zien de bouw- en installatiesector de laatste jaren in een stroomversnelling veranderen. Er zijn veel maatschappelijke discussies waarop onze sector antwoord moet geven, denk aan circulariteit, problemen op de woningmarkt, arbeidstekorten en de digitalisering. Wij willen, samen met Platform PREFAB in kaart brengen hoe prefab helpt antwoorden te geven op de maatschappelijke discussies.”

Ga terug