Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Opleiding Prefab, Modulair en Industrieel Bouwen


Nederland wil tot 2030 een miljoen woningen bijbouwen. Een opgave die met traditionele bouwmethoden geen haalbare kaart blijkt. Zeker niet nu er een nijpend tekort aan arbeidskrachten is. Deze maatschappelijke uitdaging vraagt om opschaling door middel van  automatisering, digitalisering en robotisering. Voor Platform PREFAB, Stichting SKOOB en expert Peter Kuindersma van Ingenii Bouwinnovatie reden genoeg om de handen ineen te slaan en een opleiding vorm te geven waarmee het kennisniveau rond deze opgave significant wordt verhoogd.

Prefabricage, modulair bouwen en industrialisatie maken kwalitatief hoogwaardige bouw met (half)fabricaten vanuit een fabriek mogelijk. Prefabricage is inmiddels ingebed in ons bouwproces, modulair bouwen is in opkomst en hoewel we industrialisatie nastreven -vooral omdat het nu ook mogelijk is met een gestandaardiseerd proces een flexibel eindproduct te realiseren- vindt deze vorm nog maar op beperkte schaal plaats. Tijdens de opleiding Prefab, Modulair en Industrieel Bouwen (PMI) krijgen belanghebbenden -voornamelijk partijen die al actief zijn in de prefabsector- antwoorden op hoe we de maatschappelijke uitdagingen op kunnen lossen.

De inhoud
Tijdens de tien blokken van elk drie uur en zelfstudie van 24 uur is alle aandacht gericht op het opdoen van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor prefabricage, modulair bouwen en industrialisatie in de eigen onderneming of daarbuiten. Specifiek worden de volgende onderwerpen door experts behandeld:

  • Maatschappelijke uitdagingen in relatie tot prefab, modulair bouwen en industrialisatie
  • Kwaliteitsmanagement gedurende het proces
  • Supply chain management
  • Digitalisering en informatisering
  • Productielijnen en automatisering/robotisering
  • Modulair bouwen
  • Parametrisch ontwerpen
  • (Keten)samenwerking en softskills
  • Standaardisaties – flexibiliteit – mass customization

Na het goed afronden van de opleiding ontvangt de deelnemer een certificaat waarmee hij/zij zich als PMI- specialist kan profileren.

Kijk hier voor meer informatie, het rooster van de eerste jaargang, de namen van onze (gast)docenten en mogelijkheid tot inschrijving,

Ga terug