Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Op vakbeurs PREFAB staat de nieuwe manier van bouwen

Tijdens de Nationale Energie Week 2022 – vanaf dinsdag 11 oktober


Breukelen – Energietekorten en de hiermee gepaard gaande prijsstijgingen en mogelijke leveringsonzekerheid, woningnood en de stikstofcrisis. Hardnekkige maatschappelijke vraagstukken die van invloed zijn op de gehele maatschappij. Toch laat wetgeving -denk aan de Wet Kwaliteitsborging- ogenschijnlijk lang op zich wachten. En als er dan regelgeving bestaat, lijkt handhaving in de praktijk soms lastig.

Afgaand op de dagelijkse berichtgeving lijkt Nederland tot op het bot verdeeld en lijken oplossingen ver te zoeken.

Heel anders is dat beeld op de vakbeurs PREFAB, tijdens de Nationale Energie Week in Den Bosch. Honderden exposanten tonen duurzame oplossingen en voor de tienduizenden zakelijke bezoekers is het verbeteren van Nederland dagelijkse kost. Van emissieloos transport tot duurzame warmte. Van industriële woningbouw tot CO2-reductie in de industrie. De oplossingen zijn er. Bewezen én kostenefficiënt.

Veel vragen, één antwoord
Industrieel en modulair bouwen en renoveren dragen bij aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken rondom bouwen. Sneller bouwen om de woningnood op te lossen? Dan is prefab het antwoord. Bouwtijd en kosten besparen? Prefab is het antwoord. Afvalstromen en CO2-uitstoot verminderen? Prefab. Arbeidstekorten opvangen? Afijn, het antwoord is duidelijk. Ook onze Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge onderschrijft het belang van prefabricage. Hij stelt dat geprefabriceerde en dus gestandaardiseerde delen voor woningen voor een versnelling in de bouw gaan zorgen.

Prefab in bouw-, vastgoed- en installatiesector
In de bouw-, vastgoed- en installatiesector wordt prefabricage inmiddels als oplossing voor veel vraagstukken gezien. En niet alleen de grote partijen zetten in op slimmer bouwen, ontwerpen en installeren; ook mkb’ers gaan voor prefab. Er wordt volop gekeken naar mogelijkheden tot standaardiseren en het slimmer inrichten van productielijnen. Zo heeft een mkb installatiebedrijf de kant-en-klare-meterkast ontworpen. Deze ontwikkeling klinkt misschien niet spannend, maar is het wel. De plug & play oplossing maakt het mogelijk om bouwtijd verder te verminderen.

100.000 woningen per jaar
Kies je voor prefab, dan kies je ervoor om op een andere manier naar het proces te kijken. Deze manier maakt het ondanks alle uitdagingen mogelijk om de opgave van de bouw van 100.000 woningen per jaar te halen. In Den Bosch laten onze exposanten zien dat het kan.

Koplopers en kennisprogramma
De beurs PREFAB dient als platform ter kennisdeling en inspiratie en onderscheidt een viertal aspecten: slimme bouwmaterialen, bouwcomponenten, conceptueel en modulair bouwen en digitalisering, industrialisatie en productieautomatisering. De koplopers tonen op de beursvloer de oplossingen van nu én later en delen kennis en toepassingen die bijdragen aan efficiëntie, verminderen van fouten en duurzaamheid. Ook het inhoudelijke programma van de beurs is gebaseerd op het aangaan van de maatschappelijke opgaven. Neem de sessie Maatschappelijk vastgoed; prefab én modulair bouwen is de oplossing, waarin wordt ingegaan op de rol van prefab en modulair bouwen binnen zorg-, sport- en onderwijsvastgoed.

Nationale Energie Week
De Nationale Energie Week is een cluster van zakelijke netwerkevents in het kader van de energietransitie, met van dinsdag 11 tot en met donderdag 13 oktober in de Brabanthallen.  PREFAB, Vakbeurs Energie en de vakbeurzen Zero Emission | Ecomobiel en Industrial Heat & Power – samen goed voor zo’n 400 stands en maar liefst 200 expert sessies.

Uw auto laadt u ter plekke via een van de laadpalen van laadpartner Kenter!

Ga terug