Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Minister Ollongren: industrialisatie, automatisering en digitalisering bij woningbouwopgave


Recent heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een 14 pagina’s tellende kamerbrief over de ‘Voortgang versnelling woningbouw’ verstuurd.

“Met alleen de ‘klassieke’ manier van bouwen gaat het niet lukken om 900.000 woningen tot het jaar 2030 te kunnen bouwen. Gelukkig zijn er veelbelovende ontwikkelingen in de bouwsector richting een andere manier van bouwen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om verdere industrialisatie (automatisering, robotisering) van de productie in fabrieken, slimme digitale ontwerpprocessen, flexibele en demontabele woningbouwconcepten, het gebruiken van standaard modules en bouwen met biobased materialen als hout, vlas of hennep,” zo valt in de kamerbrief te lezen.

De aanpak van het woningtekort blijft onverminderd urgent. Om de vele woningen te kunnen bouwen, zijn flinke investeringen nodig. “De woningbouwopgave kan enkel gerealiseerd worden als we ook ‘anders en slimmer’ gaan bouwen. We staan in Nederland namelijk niet alleen voor de opgave om in de komende 10 jaar een woningbouwproductie van 900.000 te realiseren, waarbij de behoefte aan betaalbare woningen groot is, tegelijkertijd zijn er grote duurzaamheidsopgaven, waaronder het reduceren van de CO2-uitstoot, de transitie naar een circulaire economie en het terugdringen van stikstofuitstoot.”

Bijlage bij de kamerbrief is het rapport ‘Voortgang versnelling woningbouw’. Hierin staat omschreven hoe die productie van 900.000 nieuwe woningen gestalte kan krijgen. En niet onbelangrijk: ook betaalbare woningen kan opleveren. “Om de groei in woningbouwproductie te realiseren binnen de duurzaamheidsopgaven én de bouw van woningen betaalbaar te houden, is het nodig beschikbare innovaties in de bouwsector beter te benutten. De combinatie van conceptueel bouwen en industriële productie is daar een essentieel onderdeel van. Dit biedt kansen voor: verkorting van de bouw- en proceduretijd; schonere bouw, meer circulaire bouw en betere milieu- en energieprestaties; lagere bouwkosten, hogere bouwkwaliteit en aantoonbaar minder gebreken. Steeds meer woningen worden al conceptueel gebouwd en industrieel geproduceerd: in 2020 alleen al 10.000. Op basis van de huidige productiecapaciteit en investeringsplannen verwacht de sector in 2025 jaarlijks zo’n 40.000 woningen in de fabriek te kunnen produceren. Opschaling naar een jaarlijkse productie van 50.000 woningen in 2030 lijkt goed mogelijk.”

De minister concludeert: “We hebben nog veel werk voor de boeg om te zorgen voor voldoende goede betaalbare woningen op de juiste plek. Door woningbouw waar mogelijk te versnellen, door het financieel ondersteunen van (betaalbare) woningbouw via de Woningbouwimpuls, door gebiedsspecifieke afspraken, door concrete afspraken met de corporaties, het verbeteren van de randvoorwaarden, door focus op diverse aandachtgroepen en aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving in kwetsbare gebieden. Daarnaast zijn flinke investeringen nodig. Het is aan het nieuwe kabinet om te beslissen in welke mate wordt geïnvesteerd en hoe de inzet van het Rijk, medeoverheden, corporaties en marktpartijen eruit moet komen te zien.”

Bekijk hier de kamerbrief en hier de rapportage.

Vakbeurs en Kennisplatform PREFAB erkent en ondersteunt de vervolgacties & aanbevelingen uit de kamerbrief en zet zich op allerlei manieren in om deze te concretiseren, samen met de markt.

 

Ga terug