Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Marco Kock over kansen, uitdagingen en oplossingsrichtingen

Expert


We zien dat prefab in de installatie en techniek sterk aan het toenemen is. Stekerbaar installeren, schachten en skids komen we steeds vaker tegen. Maar er zijn ook uitdagingen. Marco Kock  vertelt in dit artikel namens Stichting Mijn Aansluiting over deze uitdagingen in de energietransitie.

Stichting Mijn Aansluiting is een samenwerkingsverband van netbeheerders die het aanvragen en beheren van aansluitingen op nutsvoorzieningen in heel Nederland efficiënter en klantvriendelijker willen organiseren. Het gaat om aansluitingen op de ondergrondse infrastructuur zoals elektriciteit, gas, water, media (zoals televisie, internet en telefoon) en in beperkt gebied ook riool.

Uitdagingen in beeld

Kock vertelt dat er rondom prefab installatie in de huidige transitie zijns inziens twee uitdagingen spelen: die van de techniek en uitdagingen rondom cultuur. “Met dat eerste zit het wel goed. Sterker nog, neem de prefab meterkast en 3D-module van een woning waarin een toilet, meterkast en trap in één element zijn samengevoegd, zij bestaan al en doen precies waar ze voor bedoeld zijn. Als aanbieders tenminste de kans krijgen om deze innovaties toe te passen. De échte uitdaging zit namelijk in de mens. Mensen hebben van nature een relatief gezond wantrouwen als het over noviteiten gaat. Dat is wel eens lastig.”

Tweetrapsraket

“De verandersnelheid van de mens is niet zo hoog en die van organisaties is nog lager. Zeker in een conservatieve sector als de bouw. Het motto van deze sector is: we doen het altijd al zo, waarom moet het nu opeens anders? Persoonlijk krijg ik daar de rillingen van, want waarom zou je niet de nadruk op de voordelen leggen, maar het hoort er nu eenmaal bij. Aan het aanpassen van in de bedrijfsvoering verankerde processen zit een enorme gewenningsperiode. Het lastigste van prefabricage in de bouw is echt het acceptatiestukje. Gelukkig zijn we inmiddels wel in de fase dat prefab meer en meer omarmd wordt. Om de laatste groep mee te krijgen, is een extra stimulans nodig in de vorm van een zetje in de rug, en dat is precies wat er vanaf 1 mei in Noordoost-Nederland gaat gebeuren. Vanaf deze datum wordt de prefab meterkast in de ruwbouwfase de standaard voor nieuwbouwwoningen in Groningen, Drenthe en Overijssel. Deze nieuwe aansluitwijze wordt gehanteerd door de daar gevestigde netbeheerders omdat zij zien dat de prefab meterkast de hele aansluitketen voordelen biedt. Doordat de prefab meterkast al in de ruwbouwfase wordt aangesloten, is het veel beter planbaar. Zo kan schaars technisch personeel efficiënter worden ingezet. Daarbij is het veiliger en kan er vanaf de beginfase van de bouw al elektra, stroom en zelfs internet aanwezig zijn. Ook kan een woning eerder drooggestookt worden opgeleverd. Voordelen voor iedereen dus!”

Drie keer de wereld rond

“De energietransitie is om verschillende redenen een enorme uitdaging. Je hoeft maar een krant open te slaan en het gaat over netcongestie, CO2-uitstoot en de behoefte aan groene energiebronnen. Uitdagingen die we alleen kunnen oplossen met mankracht. Het is daarom onze ambitie om de schaarste aan arbeidskrachten te beperken zodat de vakmensen die voorheen op de bouw meterkasten inrichtten, vrijgemaakt worden om energietransitie-gerelateerde benodigde vijftigduizend trafokasten in te richten en de honderdduizend kilometer -dat is bijna drie keer de wereld rond- kabels te leggen. Hoe meer mensen we hiervoor vrijmaken, hoe beter voor Nederland.” “Harder werken is niet de oplossing. Slimmer werken is de oplossing. Met hetzelfde aantal mensen meer doen in dezelfde tijd”.

Springplank voor Nederland

Het project waarin de prefab meterkast in de ruwbouwfase de norm wordt -als één van de gestandaardiseerde onderdelen in de werkprocessen- gaat per 1 mei van start in Groningen, Drenthe en Overijssel. Mijn Aansluiting werkt hiervoor nauw samen met combi-organisatie GROND’G. GROND’G is een organisatie die de aanleg- en aansluitwerkzaamheden zoveel mogelijk combineert en coördineert voor alle netbeheerders in hun gebied. Vanaf 1 mei is de prefab meterkast de nieuwe standaard-aansluitwijze voor nieuwbouw/laagbouw.

“De lessen die we vanuit dit project leren, nemen we mee. Neem de modulaire woningen van de voorlopers in de bouw, die zijn al uitgerust met een meterkast en kennen dus een heel ander proces. Zo zijn er natuurlijk meer uitzonderingen. Daarom blijven we de processen optimaliseren. Met de prefab meterkast als standaard, worden de drie genoemde provincies de springplank voor de rest van Nederland!”

Mijn Aansluiting is kennispartner van PREFAB.

 

 

Ga terug