Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Innovatie en digitalisering bepalen agenda bouwsector

Interesse bij het beurspubliek voor innovatieve producten, zoals buigbaar beton.

Berenschot Strategy heeft recent onderzocht wat CEO’s in het Nederlands bedrijfsleven zien als dé succesfactoren voor vandaag en morgen. Er zijn verschillen tussen de sectoren, maar digitalisering, innovatie en kwaliteit scoren hoog. Ook in de bouwsector.

Digitalisering staat bij de helft van de sectoren in de top 3 van onderwerpen met grootste impact op de strategie. In de bouw is dat zelfs op de tweede plek, na de arbeidsmarkt, die volgens de respondenten in de bouwsector de grootste invloed op de strategie heeft. Om de top drie compleet te maken: de energietransitie volgt kort daarop qua impact.

Eén en ander blijkt uit het Berenschot Strategy Trends-onderzoek van maart 2019. Dit laat zien waar de B.V. Nederland voor staat, welke keuzes CEO’s, ondernemers en bestuurders maken en wat de succesfactoren zijn van vandaag en morgen. Ruim 750 organisaties hebben aan het onderzoek deelgenomen. Samen vertegenwoordigen zij circa 1 miljoen werknemers in Nederland.

De conclusies laten zien dat digitalisering, innovatie en de arbeidsmarkt in 2019 de belangrijkste strategische thema’s in de board room zijn. Deze thema’s worden niet alleen veel besproken, maar hebben ook veel impact op de vormgeving van de strategie van organisaties over de gehele breedte van de Nederlandse economie. Zo loont het om te investeren in innovatie en technologie. Bedrijven die veel investeren in R&D en innovatie kunnen een hogere omzetgroei realiseren en ook een groter deel van hun omzet uit nieuwe producten halen. Voorts hebben de veranderingen in de arbeidsmarkt een grote impact op de strategie. Dit betreft niet alleen de wisselende mate van krapte op de arbeidsmarkt, maar ook de flexibiliteit, leeftijdsopbouw en het opleidingsniveau. Andere kansen liggen bij een sterke klantfocus die leidt tot duurzame en rendabele groei en duurzaamheid/MVO, dat zich heeft ontwikkeld van ‘verplicht nummer’ naar een serieus onderwerp met handelingsperspectief op de strategische agenda.

Uit het onderzoek komt naar voren dat binnen de bouwsector de CEO’s ook denken zich te kunnen onderscheiden door bovengenoemde onderwerpen. Met daarbij de grootste kansen via innovatie en duurzaamheid/MVO, gevolgd door focus op het klantsegment. De rapportage toont aan dat investeren in technologie en innovatie loont. Met opvallende verschillen overigens: zo speelt binnen de bouw innovatie het meest, maar daarin wordt echter weinig geïnvesteerd. In tegenstelling tot sterk groeiende bedrijven (in andere sectoren), die meer investeren. Bedrijven met het grootste aandeel in nieuwe producten investeren ook het meest in R&D en innovatie. Overigens innoveren bedrijven vooral samen met klanten en/of partners in de keten.

Download hier het hele rapport. 

Ga terug