Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

In gesprek over industriële woningbouwprojecten


Om hindernissen bij industriële woningbouw te overwinnen, wil de ‘doorbraaktafel industriële woningbouw’ in gesprek met architecten en ontwerpbureaus die meewerken aan het realiseren van industriële woonproducten.

Ten einde de woningbouw te versnellen wordt in breed verband aan zogenoemde ‘doorbraaktafels’ gepraat over industriële woningbouw. Er zijn twee gesprekken geweest en een derde staat voor 22 september gepland. Dan wordt naast de kansen ook over een aantal belemmeringen gesproken, waaronder de trage gemeentelijke procedures. Onder andere door de langdurige doorlooptijden die nodig zijn voor het vaststellen van een bestemmingsplan en de mate van rigiditeit binnen dit bestemmingsplan kunnen industriële woonproducten op achterstand komen. Ben of ken jij een architect of ontwerpbureau en wil je hierover meepraten? Mail dan naar Oukje van Merle via o.vanmerle@debouwcampus.nl.

De partners van de Verstedelijkingsalliantie, de stadsregio Rotterdam en Haaglanden en het ministerie BZK werken met de doorbraaktafels om het urgentiegevoel van industriële woningbouw bij meerdere gemeentelijke diensten te stimuleren én de voordelen goed te kunnen communiceren. De idealen, barrières en oplossingsrichtingen voor industriële woningbouw zijn inmiddels besproken. Op basis van de twee bijeenkomsten zijn vijf hindernissen vastgesteld: 1. Gebrek aan gemeentelijk draagvlak, 2. Slecht imago, 3. Gemeentelijke procedures, 4. Versnipperende vraag en 5. Gebrek aan zekerheid in de vraag.

Daarom wordt in samenwerking met een ontwerpbureau gewerkt aan een inspirerende en prikkelende campagne om projectleiders en bestuurders bij gemeentes te enthousiasmeren voor industriële woningbouw. Niet alleen wordt hiermee een stap gezet om de hindernis van het gebrek aan gemeentelijk draagvlak en ontbreken van urgentie weg te nemen, maar daarnaast draagt dit ook bij aan het verbeteren van het imago van industriële woonproducten. Tevens zijn aansprekende voorbeelden van industriële woningbouw belangrijk om het ongewenste imago te kunnen weerleggen.

Voorts is een samenwerking aangegaan met het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) en met Aedes (vereniging van woningcorporaties). Eén van de uitgangspunten is het standaardiseren. Daarbij is het van belang om de vraag te bundelen en continuïteit in de bouwstroom te realiseren. Oukje van Merle van De Bouwcampus: “We verkennen waar mogelijkheden liggen om de vraag vanuit de woningcorporaties te verhelderen, zodat het aanbod beter op de vraag kan worden afgestemd. Zodoende vindt er op dit moment een inventarisatie plaats om een bijeenkomst te organiseren met gemotiveerde betrokkenen, afkomstig van gemeenten en woningcorporaties, om hen te begeleiden bij het inrichten van het vraagbundelingsproces.”

Voor vragen over de doorbraaktafels industriële woningbouw kan men contact opnemen met Oukje van Merle via o.vanmerle@debouwcampus.nl of Bas Holten via brhwj.holten@pzh.nl.

Ga terug