Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Heijmans introduceert de Afvalmonitor

De rol van afvalstromen


Heijmans lanceerde in juni het eerste afvaldashboard in de bouwsector: de Afvalmonitor. Hiermee monitort het beursgenoteerde bouwbedrijf afvalstromen, het scheidings- en recyclingpercentage en de CO2-uitstoot die daarbij hoort tot op projectniveau. Deze monitor draagt bij aan Heijmans’ ambitie om in 2030 uitsluitend duurzame oplossingen en werkmethoden in te zetten, met als doel een positieve impact op de leefomgeving te realiseren. “De manier waarop je met materiaalstromen omgaat, is belangrijk voor het behalen van onze duurzaamheidsprestaties. We willen van een lineaire naar een circulaire economie en dat begint met het creëren van zo min mogelijk afval en eindigt bij het zo goed mogelijk opnieuw inzetten van restmateriaal.” Aan het woord is Robert Koolen, directeur Duurzame Ontwikkeling bij Heijmans.

“Tot de introductie van de Afvalmonitor rapporteerden we totale scheiding en hergebruik van reststromen aan de hand van het percentage over het gehele bedrijf. De data kregen we via onze afvalverwerkers. Maar de eisen van de data zijn inmiddels strenger en we moeten specifiekere cijfers  
-tot op projectniveau- ophalen. Na het onderzoeken hoe we meer inzicht konden krijgen, kwamen we erachter dat er nog geen dashboard op de markt is dat inzicht geeft in afvalstromen, scheidingspercentages en bijbehorende CO2-uitstoot. Daarom ontwikkelden we samen met onder andere Renewi en nog 24 andere leveranciers de Afvalmonitor.”

Boost door CSRD

Heijmans stuurde al langer op het minimaliseren van afval en het scheiden en recyclen van restmateriaal. Deze focus heeft vanwege de invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), een richtlijn waarin beursgenoteerdebedrijven verplicht worden te rapporteren over hun impact op de mens en op het klimaat, een enorme boost gekregen. “Een van de onderdelen van de CSRD is taxonomie. Je mag een bedrijfsactiviteit pas groen noemen, als je aan bepaalde criteria voldoet en die moeten logischerwijs meetbaar zijn. Op zaken die je niet in beeld hebt, kun je immers ook niet sturen. Een van de lastige dingen in dit proces was de samenwerking met meerdere afvalverwerkers, specifiek omdat zij categorieën van afval niet allemaal eenduidig omschrijven. Wij hebben een soort vertaalmodel gemaakt waarin we de namen van de afvalstromen omzetten naar de Heijmansstandaard zodat we afvalstromen per project, per bedrijfsonderdeel of Heijmans breed kunnen monitoren.”

Data centraal

“Een van de belangrijkste aspecten in deze opgave is data. Tot juni van dit jaar verwerkten we data in een Excelachtige omgeving. Met de Afvalmonitor zijn we in staat veel nauwkeuriger te monitoren. Precies zoals de CSRD het wil én -minstens zo belangrijk- zoals onze visie het voorschrijft.”

Minder afval met prefab

“Prefabricage zorgt voor minder afvalstoffen op de bouwplaats. Bovendien is het scheiden van afvalstoffen in de fabriek ook eenvoudiger. Kortom: prefab is een mechanisme dat voor minder afval zorgt. Dat was een van de voordelen toen we besloten om een eigen houtskeletbouw woningfabriek te ontwikkelen. Inmiddels zijn er zo’n driehonderd woningen van de band in Heerenveen gerold en we verwachten binnen een jaar goed beeld te hebben op de precieze afvalstromen en de hiermee gepaard gaande impact. Een tipje van de sluier? Concreet kan ik het nu niet maken, maar we hebben zeker de verwachting dat we op deze manier minder afval gaan produceren.”

Ga terug