Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Fabrieksmatige bouw is de toekomst


Volgens de lezers van Bouwwereld.nl is fabrieksmatige bouw dé oplossing voor de huidige problemen en uitdagingen in de bouw. Ruim 88% van de lezers is die mening toegedaan.

Uit een online-poll die de redactie afgelopen maand heeft gehouden blijkt dat 49% van mening is dat fabrieksmatige bouw de oplossing is voor het huidige woningtekort en 39% ziet het als de beste manier om op een duurzame en circulaire manier te bouwen. Slechts een klein deel van de Bouwwereld-community vindt dat fabrieksmatige bouw geen oplossing biedt voor de huidige problemen en uitdagingen.

Woningtekort

Er komen steeds meer initiatieven om het bouwproces zo veel mogelijk van de bouwplaats te verplaatsen naar de fabriek. De meest aangevoerde reden voor deze initiatieven is het woningtekort in Nederland. Andere, daaraan gerelateerde argumenten zijn het gebrek aan vakmensen en toenemende huizenprijzen. Fabrieksmatig bouwen zou deze problemen moeten kunnen ondervangen, zegt 49 % van de Bouwwereld lezers.

Duurzaamheid en circulariteit

Duurzaamheid en circulariteit zijn ook een veelgehoorde argumenten om de stap te maken naar fabrieksmatig bouwen. Industrieel vervaardigde componenten zijn namelijk vaak demontabel, wat hergebruik vereenvoudigt. Ook wordt veelal in de fabriek gebouwd met een licht casco, wat minder materiaalgebruik betekent. Daarnaast zorgt prefab bouw, onder geconditioneerde omstandigheden, doorgaans voor een hogere kwaliteit en dus een langere levensduur. Een ander voordeel: prefab bouw kan zorgen voor een reductie van de stikstofuitstoot. Het aantal transportbewegingen naar de bouw wordt zo immers fors minder.

Verlies van vakmanschap

Slechts een klein deel van de lezers is minder positief over fabrieksmatige bouw: 4% vindt dat de problemen ook wel met traditionele bouw kunnen worden opgelost en 8% is bang dat er door fabrieksmatige bouw definitief veel vakmanschap verloren zal gaan. Dat laatste lijkt een terecht bezwaar: er is al jaren een tekort aan vakpersoneel in de bouw, met hoge lonen, stijgende kosten en lange wachttijden als gevolg. De opkomst van fabrieksmatige bouw zou mogelijk de definitieve doodssteek van traditioneel vakmanschap kunnen betekenen.

Vakbeurs en kennisplatform PREFAB is voor koplopers in offsite bouwen en renoveren.

Bron: redactie Bouwwereld - Eisma Bouwmedia bv

Ga terug