Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Er komt een detailstandaard in gestapelde houtbouw


“We destilleren in gezamenlijkheid een methodeinclusief details op uitvoeringsniveau waarmee je een goed houten gebouw kunt ontwerpen en realiseren.”

Dennis Hauer van Urban Climate Architects en Lidewij Lenders van MAATworks architecten werken aan een detailstandaard voor de snel groeiende sector die houtbouw heet. Een interessante ontwikkeling voor de prefabbranche. Deze standaard betreft namelijk ook de aansluitprincipes van de 3D-modulaire houtbouw als CLT, LVL en Glulam.

“Dennis en ik hebben eind vorig jaar aanspraak gemaakt op een subsidie van Built by Nature,” vertelt Lenders. “In ons onderzoek onderscheiden we verschillende categorieën waaronder prefabricatie van 2D-elementen en de prefabricatie van 3D-modules. Hiervoor werken we nauw samen met modulaire houtbouwers als Barli, Finch en Listerbuildings.”


Dennis Hauer

Behoefte aan beproefde details

Lenders vertelt dat wanneer je als architect een woongebouw ontwerpt, je tegen uitdagingen in de details van de woningscheidingselementen aanloopt. “Aansluitingen van vloeren en wanden verdienen zeker in verband met akoestiek en brandveiligheid de nodige aandacht. Wanneer je traditioneel bouwt, kun je vertrouwen op beproefde details die in de gehele keten bekend zijn. Ontwerpers kennen ze, bouwers kennen ze en ook de toetsingsinstanties zijn op de hoogte. Houtbouw kent nog geen beproefde details. Of tenminste, ze zijn nog geen onderdeel van een standaard. Het resultaat is dat iedereen voor zichzelf goede oplossingen verzint, daar adviseurs voor consulteert en uitleg verschaft aan toetsende instanties. Niet per se verkeerd, maar wel tijdrovend.”

De route naar een standaard

“Houtbouw heeft een enorme vlucht genomen. De eerste hoogbouwprojecten zijn gerealiseerd. Het is daarom tijd om de opgedane kennis en ervaringen te vertalen in een handboek -voor het bouwen met hout in Nederland- en daarmee een standaard neer te leggen. De subsidie van Build by Nature maakt dat mogelijk. In het onderzoek nemen we vijftien reeds gerealiseerde gebouwen mee in de analyse waarin we kijken naar de getekende en gerealiseerde details én de werking ervan. Zijn er geen meetgegevens beschikbaar? Dan voeren we de metingen zelf uit. Met wij bedoel ik overigens ons expertteam bestaande uit verschillende professionals op het gebied van constructie, brand en akoestiek. We destilleren in gezamenlijkheid een methodeinclusief details op uitvoeringsniveau waarmee je een goed houten gebouw kunt ontwerpen en realiseren.”

“Waar ik heel blij mee ben, is de medewerking van de vijftien partijen die openheid van zaken geven. Dat zegt iets over de wil om houtbouw verder te brengen. We verwachten in november de eerste concrete resultaten op het Annual Summit van Build by Nature te presenteren in de loop van 2025 het handboek te realiseren. “

Participeren

Lenders en Hauer roepen sectorgenoten op om vooral te participeren en geleerde lessen te delen. “We kunnen het namelijk niet alleen. Alle bijdragen van partijen die met hout bezig zijn, zijn welkom.”

Ga terug