Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Efficiënte kwaliteitsborging via certificatie van prefab woningconcepten


Laat een scan uitvoeren of uw gestandaardiseerde werkwijzen certificeerbaar zijn. Want zo kunt u de kosten van kwaliteitsborging onder de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) mogelijk beteugelen.

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) lijkt het bouwproces namelijk behoorlijk duurder te maken en de doorlooptijd aanzienlijk te verlengen. Tenzij een deel van de kwaliteitsborging wordt overgenomen door certificatie van gestandaardiseerde prefab bouwdelen.

De Wkb wordt per 1 juli 2022 van kracht, zoals het zich nu laat aanzien. Jack van Hoof van BouwQ: “Uit resultaten van pilotprojecten blijkt dat de uitvoering van de benodigde kwaliteitsborging leidt tot hogere bouwkosten en een langere doorlooptijd, zo heeft de minister in september bekendgemaakt. Nu zullen door leereffecten die effecten minder groot worden, maar de vereiste kwaliteitsborging zal toch tijd en geld vergen. BouwQ heeft sinds de oprichting in 2003 veel ervaring opgedaan als kwaliteitsborger en is ook mede-ontwikkelaar van het TIS kwaliteitsborgingsinstrument. Wij zien dat bouwbedrijven flink op de kosten van kwaliteitsborging kunnen besparen door gebruik te maken van gestandaardiseerde bouwwijzen die gecertificeerd zijn. Binnen de Wkb is namelijk vastgelegd dat gecertificeerde materialen, producten of bouwmethoden niet opnieuw gecontroleerd hoeven te worden door een kwaliteitsborger.”

BouwQ, Kiwa en PlanGarant zijn een samenwerking aangegaan om een certificatieregeling te ontwikkelen voor prefab woningconcepten. Dit certificeringstraject is bedoeld voor zowel bouwers van industriële woningen als voor bouwers die een bepaalde systeembouw voor hun woningen hebben ontwikkeld en daarbij gebruik maken van standaard modules. Jack van Hoof: “Voor bouwmaterialen en bouwproducten bestaan al veel certificaten; daar zit geen witte vlek. Maar voor het ontwerp van conceptuele woningen en voor de assemblage van modules op de bouwplaats waren er nog geen certificatieregelingen. Die hebben wij nu opgezet, zodat het gehele proces van conceptueel bouwen gecertificeerd kan worden en conceptuele bouwers daarvan kunnen profiteren onder de Wkb.”

Jack van Hoof vervolgt: “Het certificatietraject start met een toelatingsonderzoek waarin BouwQ en Kiwa in detail controleren of het bouwbedrijf zijn interne processen dusdanig en aantoonbaar beheerst dat de gerealiseerde woningen altijd voldoen aan de bouwtechnische voorschriften (nu Bouwbesluit, straks Bbl onder Wkb). Dit is een investering voor het bouwbedrijf, maar die investering verdien je terug. Als je namelijk gecertificeerd bent, heb je aangetoond dat je jouw bouwprocessen onder controle hebt. Dit geeft ons als kwaliteitsborger gerechtvaardigd vertrouwen, zodat we steekproefsgewijs kunnen controleren in plaats van in elk bouwproject. Daarbij geldt dat als we in de steekproeven geen kritieke tekortkomingen vinden, we het volgend jaar 10% minder steekproeven uitvoeren tot een maximale reductie van 40% op het initiële aantal steekproeven. Vergelijk het met de no-claim bij je autoverzekering. Dan zie je dat de kosten voor kwaliteitsborging per geproduceerde woning – zeker als het om grotere aantallen gaat – sterk dalen in vergelijking met de situatie dat je elk project via de externe kwaliteitsborger moet laten toetsen.” Zie grafiek.

“Niemand zit te wachten op duurdere en tragere bouwprocessen. We kunnen daar wat aan doen door de kwaliteitsborging efficiënter te maken met behulp van certificatie. Wij roepen bedrijven op om pilots met ons te draaien of een certificeringsscan uit te laten voeren, zodat we kunnen bepalen of de huidige werkwijze certificeerbaar is en welke stappen daarvoor nodig zijn. Voor bedrijven die al veel gestandaardiseerd hebben en hun werkprocessen helder hebben vastgelegd zal certificatie eenvoudig zijn. Andere bedrijven hebben misschien de potentie, maar zijn nog niet zo ver. Die bedrijven kunnen we helpen gefaseerd delen te certificeren en op die manier de kwaliteitsborgingskosten geleidelijk te reduceren.”

Meer informatie:

Ga terug