Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Een nieuwe manier van circulair prefab bouwen


Het oude provinciale kantoorgebouw Prinsenhof A in Arnhem is na de komst van het nieuwe Huis der Provincie overbodig geworden en maakt plaats voor een groener en levendig gebied. Provincie Gelderland kiest voor een duurzame manier van slopen: circulair delven. Hierbij worden de vrijkomende materialen uit een gebouw zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt.

Auteur: Dycore

De cirkel van de circulaire bouw kan daadwerkelijk gesloten worden door de materialen uit een gebouw te oogsten en opnieuw te gebruiken. Het gebruik van grondstoffen wordt hiermee verminderd, werkt CO2-besparend én er is minder afval. Prinsenhof A wordt zorgvuldig gedemonteerd door Lagemaat BV. Het bedrijf gebruikt het oude kantoorgebouw als donorpand voor nieuwbouw. De negen verdiepingen tellende betonnen kolos werd gebouwd in de jaren 80. Een tijd waarin ontmanteling nog niet aan de orde was. Hier ligt dus een extra uitdaging om de betonnen vloeren en gevelelementen als losse onderdelen uit elkaar te halen.

Advies en begeleiding
In 1987 leverde Dycore de kanaalplaatvloeren voor het gebouw Prinsenhof. De provincie, gemeente Arnhem en Dycore zijn een samenwerking aangegaan voor het hoogwaardig hergebruiken van 1.050 m2 kanaalplaatvloeren als begane grondvloer in de nieuw te bouwen, duurzame sporthal aan de Middachtenweg te Arnhem. Dycore heeft bij dit project een adviserende rol. Het doel is om samen het gehele project uit te werken en praktische en procesmatige kennis op te doen. Hergebruik van materiaal door toepassing van betongranulaat is bekend; de afgelopen jaren leverde Dycore bij vele projecten kanaalplaatvloeren voorzien van dit gerecycled betongranulaat. Het hergebruiken van hele kanaalplaten uit een oud bestaand gebouw is een geheel nieuw proces.

Dycore Protocol Hergebruik Kanaalplaatvloeren
In samenwerking met de betrokken partijen: provincie Gelderland, gemeente Arnhem, Lagemaat BV, Van der Horst Aannemers en Adviesbureau Tielemans, is het het Dycore Protocol Hergebruik Kanaalplaatvloeren opgesteld. In dit protocol staan richtlijnen voor het hijsen, oogsten, de aanpasbaarheid, opslag en montage van de elementen. Ook is er aandacht voor de diverse beoordelingscriteria en beoordelingsmomenten.

Pionieren voor duurzaamheid
Kanaalplaatvloeren zijn al slim ontworpen waardoor zij een lage MKI-waarde bezitten, maar hergebruik van oude kanaalplaten geeft een nieuwe dimensie aan een duurzame bouw. Bij hergebruik van vloerplaten moet nog wel veel uitgedacht worden. In het kader van het aanjagen van de circulaire economie staat kennisdeling dan ook centraal in dit project. Het toont aan dat je met beton meer kunt dan alleen recyclen. Dycore gelooft in een tweede leven voor kanaalplaatvloeren. Met dit project leggen zij de basis voor toekomstige projecten met circulaire kanaalplaten.

Ga terug