Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

“Digitalisering is goud waard voor bouwers en opdrachtgevers”

 

Henri Busker van USP Marketing Consultancy: “Digitalisering is goud waard voor bouwers en opdrachtgevers”

“De bouw is net als andere sectoren in nullen en enen te vatten. Met het samenvoegen van data verwerf je zodanige competenties dat je bouwprocessen kunt moderniseren. Dat is nodig in een bouwwereld die er over 5 à 10 jaar heel anders uitziet,” stelt Henri Busker van USP Marketing Consultancy “Helaas onderschatten veel aannemers de invloed van digitalisering.”

Wat de denken van data die het onderhoud van gebouwen voorspellen? “Dat is goud waard voor opdrachtgevers. Of het gebruik van BIM door bouwpartijen om naast het 3D-tekenwerk ook offertes en facturatie aan diezelfde BIM-data te koppelen? Of e-commerce en virtual reality, zodat je het bouwplan direct verkoopt, óók aan particulieren. Digitalisering is één van de sleutels voor de bouw van morgen.”

Henri Busker van USP Marketing Consultancy, marktonderzoeksbureau voor de bouw- en woonsector, is één van de sprekers op de vakbeurs en het kennisevenement PREFAB van 8 t/m 10 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch. Hij wil zijn toehoorders mede aan de hand van recent internationaal onderzoek meenemen in de ontwikkelingen van digitalisering in de bouw. “De bouw helpt zichzelf verder als men zich bewust wordt van de grote invloed van digitalisering. Een instrument als BIM is niet meer weg te denken, hoewel het model nog vaak als een soort tekensoftwareprogramma wordt gezien en gebruikt. Er zit veel meer in. We zien in het onderzoek dat vooral grotere bouwers in Nederland en Groot-Brittannië de kracht van BIM en digitalisering in de bouw onderkennen. Het is belangrijk dat ook andere partijen, ook de kleinere, gaan inzien dat programma’s als BIM de bouwprocessen van morgen bepalen en daarnaast voor samenwerking vroegtijdig in het bouwproces zorgen met bijvoorbeeld installateurs en fabrikanten. Daar wil je als partij bijzitten.”

Er zijn partijen die digitalisering nu meer op afstand houden. Die geven in het onderzoek aan de voordelen (nog) niet te zien, weten niet hoe je BIM implementeert of beschouwen zich als te klein voor BIM. “Dat zijn bijvoorbeeld aannemers die onderhoud plegen of kleinere verbouwingen uitvoeren en dit op traditionele wijze op basis van 2D tekeningen doen. Tegen alle bedrijven, klein én groot, wil ik zeggen dat zij grote moeite doen om luttele procenten winstmarge veilig te stellen, maar dat zij via digitalisering en prefabricage wel een grote slag kunnen maken binnen hun faalkosten van 10 tot 15%. Dan komt de winstmarge meteen in een ander licht te staan. En met name de kleinere aannemers kunnen met digitalisering (VR/AR) particuliere opdrachtgevers meenemen in het eindproduct, waardoor zij een sterker verkoopargument hebben richting deze doelgroep.”

Van de grotere bouwbedrijven gebruikt ruim 60% een model als BIM en ruim 40% van de mkb bouwbedrijven doet dat, zo laten de voorlopige cijfers van het onderzoek naar digitalisering onder aannemers zien. De Nederlandse bouw is momenteel koploper in digitalisering. Busker: “Ook op het gebied van prefabricage is ons land koploper in hoeveelheid prefabricage. Groot-Brittannië scoort nog iets hoger als het om toepassing van complete samengestelde prefab componenten gaat. Het is een kip-en-het-ei-kwestie of ons hoge niveau van prefabricage leidt tot veel digitalisering of andersom, feit blijft dat beide zaken onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat zie je terug in de cijfers. Daarom is het leuk dat ik op de vakbeurs PREFAB digitalisering en prefabricage kan belichten. Je ziet zowel in de onderzoekscijfers als in de praktijk - wij zitten veel aan tafel bij bouwpartijen - dat 3D modellen de projecten van vandaag de dag aansturen, zeker die projecten waarbij naast standaard producten een portie maatwerk nodig is.”

Henri Busker durft te stellen dat de tijd dat aannemers via de e-mail communiceren de komende jaren wordt ingehaald door het werken vanuit een gecentraliseerde database. En dat productieprocessen model-gestuurd plaatsvinden, snel, hoogwaardig en met minimale afvalstromen. “Toch wil ik op deze plaats een kanttekening maken: bij de totale lifecycle kosten voor een gebouw gaat circa 10 tot 30% in ontwerp, engineering en uitvoering, kortom de realisatie van dat gebouw zitten en zo’n 70 tot 90 % in het gebruik van het gebouw. Het is uiterst zinvol om via industrialisatie en digitalisering de kosten bij de bouw omlaag te krijgen. Maar besef wel dat in het grotere deel van de exploitatiekosten waarschijnlijk meer winst te behalen valt. Bijvoorbeeld door gebouwen beter te ontwerpen op (flexibel) gebruik en onderhoudsarme keuzes in het keuzeproces te maken. Het is goed dat de sprekers op de vakbeurs PREFAB uit al die onderzoeken én de dagelijkse bouwpraktijk een stukje besef kunnen kweken bij ketenpartners. Een extra reden om de vakbeurs in oktober te bezoeken.”

Ga terug