Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Digitalisering gaat de productie in de bouw bepalen; hoe speelt u hierop in?

Henri Busker

Dinsdag 6 april is er het gratis webinar ‘Produceren vanuit digitalisering in de bouw’. Een ver-van-mijn-bed-show? “Zeker niet, want de bouwwereld ziet er over 5 jaar heel anders uit. Zorg dat je nu al grip op digitalisering krijgt.”

Volgens Henri Busker van USP Marketing Consultancy moeten ontwerpers nu al rekening houden met industriële maakbaarheid. Hij ziet dat bestaande bouwpartijen en startups met fabrieksmatig vervaardigde woningen komen. En producenten vervolmaken productieprocessen via automatisering en robotisering. Traditionele aannemers kiezen meer en meer voor prefab elementen en zijn aan het monteren in plaats van ‘stenen stapelen’ op de bouwplaats. Busker: “In alle gradaties zie je dat digitalisering productieprocessen bepaalt. Het webinar is bedoeld om ontwikkelingen zichtbaar te maken en om obstakels met elkaar te delen. Hoe kunnen wij elkaar bij digitalisering versterken, want net als BIM en Internet of Things is digitalisering straks een sleutelfactor voor iedereen in de bouw.”


Henri Busker tijdens PREFAB 2019

Busker is met USP Marketing Consultancy, marktonderzoeksbureau voor de bouw- en woonsector, nauw betrokken bij diverse onderzoeken naar digitalisering in bouw- en productieprocessen. “Soms wordt een bestaand proces verbeterd door gebruik te maken van digitalisering. Soms is digitalisering een startpunt om een nieuw productieproces op te zetten, omdat traditionele methoden niet meer voldoen. Dit laatste gebeurt steeds vaker, mede onder invloed van een aantal bepalende ontwikkelingen in maatschappij en bouwsector. Kijk naar het tekort aan vakbekwame arbeidskrachten, de aangescherpte regelgeving, ook rond stikstof en PFAS, en de ambities in duurzaamheid, energietransitie en circulariteit. Traditionele werkwijzen zijn in veel gevallen niet meer mogelijk. Je stuit dan ongetwijfeld op digitalisering van productieprocessen.”

Busker is ook benieuwd wat deelnemers aan het webinar naar voren brengen. “Wat is hun drijfveer om zich te verdiepen in digitalisering. Is het een ondersteunend hulpmiddel of willen zij via digitalisering anticiperen op de veranderende bouwsector? Waar lopen zij tegenaan? Het is voor iedereen - ook diegenen die denken dat al die ontwikkelingen voor hen nog toekomstmuziek zijn - nu al belangrijk om grip te krijgen op digitalisering van productieprocessen. Ik sprak recent een Britse ontwerper die aangaf dat hij is overgegaan op DFMA ontwerpen, Design for Manufacturing, omdat hij die ontwikkeling verwacht. Bouwers werken nu al met prefab bouwdelen, badkamers, installatiemodules en moeten in hun systematiek zorgen voor perfecte aansluitingen. In digitale processen.”

Hij roept belangstellenden op zich in te schrijven voor dit één uur durende webinar (dinsdag 6 april van 11.00 tot 12.00 uur). “We willen duiding geven over het belang van digitalisering in de bouw. Welke voordelen levert deze ontwikkeling producenten, bouwers en de rest van de bouwkolom op? Welke voorbeelden zijn er en wat kunnen we de komende jaren verwachten? We zetten een stip aan de horizon. Met concrete kennis en cases. En het gaat hard. Geautomatiseerde productielijnen en digitaal aangestuurde fabrieken zijn geen uitzondering meer. Over een aantal jaren is grootschalige digitalisering in de bouw net zo gewoon als bijvoorbeeld BIM. Tijdig aansluiten op de ontwikkeling van digitalisering geeft wel die kennis c.q. voorsprong die je graag wilt hebben of sterker: nodig hebt om te kunnen overleven.”

Meld u direct aan voor het gratis webinar aan via https://online.prefabbeurs.nl/nl/aanmelden-en-programma-digitalisering/.

Ga terug