Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Bouwstroom: samenwerken met gemeenten heeft extra voordelen


Sneller, innovatiever en goedkoper bouwen kan met een bouwstroom. In verschillende regio’s werken corporaties samen in een bouwstroom. Bijvoorbeeld in de regio Eindhoven, waar nu de eerste palen de grond in gaan. Joost Lobée, directeur-bestuurder van Compaen vertelt over de samenwerking.

“Met dertien corporaties en negen gemeenten in Zuidoost Brabant werken we samen in de Bouwstroom Metropoolregio Eindhoven (MRE). Dat zijn behoorlijk wat partijen. Nu lag er al een samenwerkingsstructuur waarop we konden voortborduren. De betrokken partijen hebben een compacte stuurgroep en werkgroep ingesteld, die hebben de aanbesteding voorbereid en uitgevoerd. De besluitvorming deden we in de bestaande structuren bij gemeenten en corporaties. Uiteindelijk hebben we een dubbele bouwstroom opgezet: voor grondgebonden woningen en voor appartementen. Heijmans en BAM zijn onze samenwerkingspartners. In de pijplijn zitten nu duizend appartementen en 250 grondgebonden woningen. Corporaties nemen die allemaal af. Hiermee bestaat de Bouwstroom MRE niet alleen meer op papier, de eerste palen gaan nu echt de grond in.”

Samenwerken in bouwstroom verbetert verstandhouding

“Onze samenwerking met gemeenten pakt voor versnelling van de nieuwbouw positief uit en heeft daarnaast nog een ander groot voordeel. We kennen elkaar goed, spreken elkaars taal inmiddels wat beter en begrijpen de dilemma’s van de ander. Dit verbetert onze verstandhouding steeds meer, waardoor we elkaar ook steeds makkelijker vinden op andere thema’s. Denk aan de uitvoering van de Nationale Prestatieafspraken. En dankzij de bouwstroom is er nu bestuurlijk commitment, we hoeven niet steeds opnieuw uit te leggen hoe we werken en wat we van gemeenten nodig hebben.”

Niet alles gaat vanzelf

“Wel hebben we geleerd dat de overgang van traditioneel naar bouwstroom niet vanzelf gaat. Bestuurlijk commitment is één, maar daadwerkelijk anders samenwerken en voorkomen dat we weer gaan doen zoals we het gewend waren, blijft een uitdaging. Dit vergt voortdurend onderhoud.”

“Wij hebben nu een roadshow waarin we alle betrokken partijen actief laten zien dat er echt andere mogelijkheden zijn. Met bouwstromen kun je heel snel woningen realiseren. Bottleneck zijn vaak de procedures, daar is nog veel te winnen. In het ideale geval krijgen we voor de locatie-onafhankelijke toetsingen in 1 keer voor de hele bouwstroom een vergunning. Zover is het nog niet. Een mooie tussenstap zou zijn als de bouwstroomprojecten in elk geval automatisch bovenop de stapel liggen bij de vergunningverleners.”

Bouwstroom: gewoon doen

“Mijn advies aan corporaties die spelen met de gedachte een bouwstroom te beginnen: gewoon doen, er is nog een wereld te winnen. Waarschijnlijk zoek je in jouw regio specifieke producten. Als je met andere corporaties een uitvraag doet, kun je die veel gemakkelijker en goedkoper laten produceren. En betrek je gemeente, dat heeft echt een meerwaarde. Zeker nu we met de Nationale Prestatieafspraken aan de slag gaan.”

Bron: Aedes.nl

Ga terug