Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Beursmanager Sander Braam van 54events: "Wij geven prefabricage een boost"


De vakbeurs PREFAB biedt bezoekers toegang tot de nieuwste ontwikkelingen in offsite bouwen. Tegelijkertijd stimuleert het onderlinge kennisoverdracht tussen professionele partijen. Prefabricage gaat sneller en sneller.

Vanzelfsprekend zijn het straks de duizenden bezoekers die dankzij de deelnemers en het kennisprogramma van PREFAB 2021 hun volgende project slimmer en beter kunnen bouwen. Daarnaast zorgt de vakbeurs voor een platform waarop partijen uit de brede bouw- en installatiesector expertise delen en elkaar inspireren in verdere ontwikkelingen.

“Prefabricage wint op allerlei niveaus snel terrein, van doordachte prefab producten en elementen tot complete bouwdelen en conceptuele eindproducten. Het doel van PREFAB is om al die toepassingen te versnellen door nét even anders naar het bouwen van morgen te kijken. Je zou bijvoorbeeld prefab producten samen met andere partijen in een compleet bouwdeel of concept kunnen integreren. Zodat we daarmee extra slim, duurzaam en circulair kunnen bouwen.”

Sander Braam is business development manager bij organisator 54events en heeft PREFAB 2021 onder zijn hoede, de vakbeurs die samen met Vakbeurs Energie, Zero Emission | Ecomobiel en Industrial Heat & Power van 12 t/m 14 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch wordt gehouden. “Bij deze editie van de vakbeurs ligt het accent op potentiële samenwerking. Hoe kunnen we met z’n allen prefab producten bij elkaar brengen? Er is niets mis met bouwpartijen die in hun traditionele manier van bouwen nog steeds ‘stenen stapelen’ en daarbij de nodige prefab producten inzetten. Echter, als je dat naar een andere gradatie van offsite bouwen weet te brengen, kun je ook meteen maatschappelijke vraagstukken als energietransitie, duurzaamheid, circulariteit en demontabel bouwen op een hoger plan brengen. En niet te vergeten de bouwsnelheid en kostenefficiëntie, van groot belang om de komende tien jaar die miljoen nieuwe, betaalbare woningen te bouwen. Daarnaast ligt er de renovatie- en verduurzamingsopgave die eveneens baat heeft bij slimme en snelle prefabricage.”

Van losse bouwmaterialen naar prefab units

Als voorbeeld van integratie noemt Braam de installatiesector, die voorheen vooral uit montage van materialen bestond, maar nu gekenmerkt wordt door samenwerking van partijen die komen tot prefab units met daarin alle installatietechniek; mooi gebundeld, snel aan te sluiten en in geval van verandering van functies of herbestemming van het gebouw makkelijk te hergebruiken. Ook prefab systeemvloeren worden al tientallen jaren toegepast en worden nu meer en meer onderdeel van complete casco’s, met isolatie, kozijnen, luchtdichte details en niet te vergeten afstemming met de installatietechniek. “PREFAB wil de bouw- en installatiesector aanzetten om na te denken over stappen in prefabricage, over samenwerking en integratie en over versnelling van prefab bouwen in z’n algemeenheid. Niet als doel, maar als middel om morgen nog doelmatiger te bouwen.”

Digitalisering benutten

Een paar weken geleden sprak Sander Braam een fabrikant van biobased materialen. “Hoe mooi zou het zijn als de vakbeurs de aanknopingspunten verschaft om z’n circulair bouwmateriaal een plek te kunnen geven in industriële bouwproductie en off-site bouwen? Of koplopers in digitalisering die bouwers en fabrikanten kunnen helpen bij optimalisatie van hun bouw- en productieprocessen. Niet alleen aan de ontwerp- en engineeringskant, ook om werkprocessen te verbeteren, goed vast te leggen en te kunnen overdragen aan de volgende discipline in het bouwproces; zeker in het licht van de Wet kwaliteitsborging (Wkb).”

Boost aan prefabricage

Op de komende beurs is het aantal standhouders verdubbeld ten opzichte van de vorige beurseditie. Sander Braam: “Je ziet de vele ontwikkelingen in prefabricage en offsite bouwen en dat is terug leiden naar de huidige beursvloer. Ik zie in de markt heel veel ontwikkelingen in prefabricage en offsite bouwen en die ontwikkelingen zijn terug te vinden op de beursvloer. Er staan naast koplopers in bouwdelen en concepten ook veel partijen die de afgelopen jaren anders zijn gaan denken over prefabricage. Maakten ze eerst nog losse bouwmaterialen, nu komen ze met volwaardige prefab systemen. Soms op eigen kracht, soms in consortia met andere bouwspecialisten. Dat is voor mij het bewijs dat we collectief prefabricage een boost kunnen geven.”

Conceptueel bouwen

De vakbeurs PREFAB 2021 toont veel integrale oplossingen, maar ook die afzonderlijke prefab elementen die elke dag hun waarde in de bouwpraktijk bewijzen. “Daarbovenop is er dit jaar veel aandacht voor conceptueel bouwen. Naast de koplopers in prefab bouwdelen en systemen, zijn er ook aanbieders van innovatieve concepten voor grondgebonden woningen, recreatiewoningen, tijdelijke en/of verplaatsbare woningen en gestapelde woningbouw. Bouwers, investeerders, architecten, ontwikkelaars, vertegenwoordigers van leisure en andere geïnteresseerden doen er inspiratie op.”  

Ga terug