Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Aeternus kopt: prefab en modulaire bouw zijn een duurzame katalysator voor groei in de bouwsector


Dat niet alleen opdrachtgevers en de bouwsector zelf langzaam maar zeker overtuigd raken van het nut en de noodzaak van prefab bewijst het rapport van overname-expert Aeternus: Investeringsmaatschappijen zijn zeer geïnteresseerd in innovatieve bedrijven in de Nederlandse prefab/modulaire bouwsector. De voordelen zijn evident. Reden genoeg om met de schrijvers van het rapport in gesprek te gaan.

Corporate Finance Analyst Mika van Helden bijt het spits af: “Onze publicatie is door verschillende media waaronder het Financieel Dagblad opgepikt. Het onderwerp blijkt voor veel partijen interessant. Inmiddels is er door het Financieel Dagblad ook een vervolgartikel geplaatst.”

“Dat is goed nieuws voor iedereen die ook maar iets met prefab te maken heeft,” vult Partner Bert Schaareman aan. “Kennisuitwisseling heeft altijd meerwaarde, voor zowel de branche als voor investeerders. Bijkomend voordeel is dat ondernemers in de prefabbranche nu ook de weg kennen naar een partij die bij een eventuele -toekomstige- overname de helpende hand biedt.”
Prefab is groeimarkt

Op onze vraag waarom er vanuit investeringsmaatschappijen toenemende interesse in prefab is, vertelt Schaareman: “Iedereen weet dat we een gigantische woningnood hebben. Deze nijpende situatie en de toenemende belangstelling voor verduurzaming is de voedingsbodem voor een sterk groeipad voor on-dernemingen die zich richten op prefab en modulair bouwen. Momenteel heeft deze sector een jaarlijks productie¬volume van 3,1 miljard euro met een gemiddelde groei van 7,6% per jaar van nu tot en met 2027. Als prefab onderneming kun je daarop voorbereiden door nu een strategische positie in te nemen.”

Aeternus onderscheidt twee soorten prefab bouw

Het rapport vertelt ons dat in de Nederlandse markt momenteel 15% van het jaarlijkse woningvolume wordt gebouwd met behulp van prefab/modulaire bouw. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werden er in 2022 in Nederland meer dan 74.000 nieuwe woningen gebouwd, wat neerkomt op een volume van ongeveer 11.100 prefab/modulaire nieuwbouw woningen. “Die aantallen worden gegarandeerd significant groter. De traditionele bouwer is namelijk niet in staat om voor 2030 bijna een miljoen woningen bij te bouwen. Wij onderscheiden twee soorten prefab bouw: de prefab fabrieken die gebouwelementen produceren die vervolgens op de bouwplaats worden geassembleerd én de fabrieken die complete, modulaire woningen fabriceren en deze naar de bouwplaats transporteren. Afhankelijk van de eindmarkt -meer traditionele bouw of flexwoningen- waarin deze aanbieders zich richten, zien we grote verschillen: voor de eerste afzetmarkt zien we vooral op de (middel)lange termijn beweging. Voor de laatste afzetmarkt zien we dit op de kortere termijn. Een aanbieder kan uiteraard ook inzetten op beide afzetmarkten.”

“Denk hierbij aan jonge bedrijven die kansen zien,” vult van Helden aan. “Het aantal aanbieders van prefab of modulaire woningen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Vaak zie je dat veel vergelijkbare bedrijven in eenzelfde markt leidt tot een consolidatieslag waarbij de grotere partijen de kleine spelers overnemen.”

Dankzij krapte nog volop ruimte voor de kleine ondernemer, maar vergeet de langetermijnvisie niet

“Naarmate er meer grote spelers op zo’n markt komen, wordt het voor de kleinere ondernemer ingewikkelder om te overleven. Schaalvergroting zorgt immers veelal voor meer efficiency en daarmee lagere kosten. Hierdoor krijgen de grotere spelers een betere concurrentiepositie. Bovendien doen opdrachtgevers in aanbestedingen bij voorkeur zaken met één integrale partij. Een kleinere aanbieder die maar aan een deel van de opdracht kan voldoen, heeft daardoor minder kans om de opdracht gegund te krijgen. Toch is er zolang de markt zich door krapte kenmerkt zeker ook plek voor de kleinere gespecialiseerde ondernemer. Voor de lange termijn is het echter verstandig om na te denken over het vergroten van de bedrijfsomvang en capaciteit -en hiermee over de uitbreidingsmogelijkheden op de huidige locatie – of over samenwerking dan wel overnames.”

Schaareman onderschrijft dat kleinere partijen minder vaak toegang hebben tot grotere opdrachtgevers als overheden en woningcorporaties. “Daarom produceren ze vaak voor kleinere vakantieparken, voor agrariërs in verband met tijdelijke seizoenshuisvesting én particulieren die om mantelzorgwoningen vragen of tijdelijke huisvesting bij verbouwingen of verhuizingen nodig hebben. Daar is niets mis mee, maar het kan interessant zijn om aan te sluiten bij een grotere groep die dankzij de salescapaciteit een flinke afzetmarkt bedient.”

“De markt voor prefab en modulaire huizen is nog volop in ontwikkeling. Innovaties met betrekking tot industriële productie en gebruik van duurzame materialen zullen het innoverend vermogen van ondernemers op de proef stellen. Ik kan me goed voorstellen dat deze bedrijven toenadering zoeken bij de grotere partijen om hun ontwikkeling te versnellen.”

Ga terug