Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Aansprekende ontwikkelingen binnen prefab in de bouw


Dat de sector aan het veranderen is, is evident. Waar prefabricage een aantal jaar geleden nog in de kinderschoenen stond, zien we dat partijen het inmiddels meer dan serieus nemen. We zetten enkele aansprekende ontwikkelingen op een rij:

Er wordt aan alle kanten opgeschaald en de oprichting van zusterorganisaties en aparte business units voor prefab bouwen wordt steeds meer mainstream. De in 2020 en 2021 aangekondigde huizenfabrieken zijn inmiddels operationeel of staan op het punt operationeel te worden. De inzet van prefab in de installatiesector groeit significant en biedt houvast in de uitdagingen van deze tijd, zoals het tekort aan arbeidscapaciteit. Er worden steeds meer ondernemingen opgericht die zich specifiek focussen op conceptuele bouw.

Uitdagingen van de toekomst

Bovenstaande ontwikkelingen zijn de noodzakelijke boosters voor de realisatie van de woningopgave. Sterker nog, zonder industrialisering gaan we die opgave simpelweg niet waar maken. Maar de bouw zou de bouw niet zijn, als er naast de woningopgave niet nog meer uitdagingen op de loer lagen. We noemen de stijgende materiaalprijzen en de leveringsbetrouwbaarheid van materialen. Zij vragen om een manier van werken waarbij je zo min mogelijk materiaal gebruikt én verspilt. Gelukkig zien we dat fabrieken volop inzetten op het minimaliseren van materiaalgebruik, het recyclen van zaagafval en het hergebruik van materialen. Kortom, prefab voorkomt onnodig materiaalverlies.

Ook wat betreft tweede ontwikkeling -de stikstofnormen- biedt prefab uitkomst. Natuurlijk stoot ook een fabriek stikstof uit, maar significant minder dan wanneer er tientallen busjes vanuit diverse disciplines naar de bouwplaats moeten om hun bestuurders daar hun werk te laten doen (en stikstof uit te stoten). Bovendien zorgt prefab -mede vanwege het lagere gewicht van de modules- voor een minimalisering van het aantal transportbewegingen. Vaak is zelfs geëlektrificeerd vervoer mogelijk.

Een derde uitdaging voor het komende jaar ligt op het gebied van vergunningen. Prefabricage kan an sich niet bijdragen aan het versnellen van het verkrijgen van een vergunning, maar staat wel garant voor het verkorten van de bouwtijd en het minimaliseren de overlast voor de omgeving. Aspecten die wellicht ook meewegen in het verstrekkingsproces van de vergunning.

Tel hier de toenemende arbeidstekorten en de eisen rondom circulariteit en duurzaamheid bij op en je begrijpt dat de bouw een flinke kluif te verstouwen heeft. Gelukkig zorgt prefab voor licht aan het einde van de tunnel. Natuurlijk houden we u ook dit jaar op de hoogte van de kansen en ontwikkelingen.

Flexwoningen in the picture

De markt voor flexwoningen gaat zonder twijfel een zonnige toekomst tegemoet. Er is -ook vanuit de overheid- een duidelijke focus op deze manier van bouwen. Niet in de minste plaats omdat deze wijze snel woningen oplevert en in de toekomst -wanneer de woningnood minder is- flexibel genoeg is voor een andere bestemming. Het is dan ook niet zomaar dat het Rijksvastgoedbedrijf begin december van vorig jaar de opdracht voor tweeduizend flexwoningen definitief heeft gegund. De aanbesteding was in opdracht van de minister Hugo de Jonge om een versnelling aan te brengen in de realisatie van flexwoningen. De oplevering van de woningen vindt plaats in 2023, waarbij de eerste woningen over ongeveer twee maanden worden geplaatst.

Ga terug