Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

60.000 vacatures: techniekbranches slaan handen ineen


Door het tekort aan technici dreigt de uitvoering van onder meer de energietransitie en de bouwopgave vast te lopen. Daarom lanceerden vijf technische sectoren in samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland op 4 november jl. het Aanvalsplan Techniek met tal van onconventionele maatregelen. In het plan worden suggesties gedaan om de arbeidsmarkt voor technici compleet anders in te richten. Een van de suggesties heeft -niet verrassend- betrekking op prefabricage. Prefabricage is hét middel dat leidt tot een hogere productiviteit in de techniekbranche en zorgt ervoor dat er in de uitvoering significant minder technici nodig zijn.

Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland: “Dit is écht een baanbrekend plan. Als technische branches slaan we de handen ineen om de tekorten terug te dringen. Dankzij dit aanvalsplan kunnen we veel mensen een prachtig carrièreperspectief bieden. Bovendien helpen we ons land vooruit om een aantal grote maatschappelijke uitdagingen op te lossen, zoals de energietransitie. Wij roepen het kabinet op om samen met ons snel aan de slag te gaan. De urgentie is nog nooit zo groot geweest.”

Het Aanvalsplan Techniek is gebaseerd op drie belangrijke uitgangspunten:

1 - Meer mensen laten kiezen en behouden voor de techniek

Er moeten weer meer mensen kiezen en behouden blijven voor de techniek. Ambitie is de instroom te verdubbelen en de uitstroom tot een minimum te beperken.

2 - Slimmer en sneller: hogere productiviteit in de techniek

Met een productiviteitsoffensief willen de branches zorgen voor meer robotisering en digitalisering van de industrie (smart industry), meer prefab en standaardisering en meer programmatische en seriematige overheidsaanbestedingen. De ambitie is deze transformaties substantieel te versnellen. Hierdoor zijn naar verwachting 25.000 technici per jaar minder nodig.

3 - Talent van buiten

De ambitie van de samenwerkende branches is om meer statushouders aan de slag te helpen en meer talent van buiten (tijdelijk) aan te trekken.

Download hier het volledige Aanvalsplan Arbeidsmarkttekorten Techniek, Bouw en Energie.

Dit artikel is gebaseerd op een publicatie van Techniek Nederland.

Ga terug