Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

VVD: We moeten fors meer bouwen

VVD: “We moeten fors meer bouwen”

De komende 10 jaar moeten er een miljoen woningen worden gebouwd, om het woningtekort op te lossen en aan de woningbouwopgave te voldoen. We bouwen nu per jaar 70.000 woningen, gezien de opgave is er dus een versnelling nodig.

Welke oplossingsrichting(en) ziet de VVD om deze versnelling te realiseren?

“De VVD wil dat er fors meer gebouwd wordt. Daarvoor hebben we meer bouwlocaties nodig, goede randvoorwaarden zoals stikstofruimte en infrastructuur en moeten we ook de bouw slim organiseren. Daar nemen we maatregelen voor.”

“We richten een nationaal bouwfonds op, laten de rijksoverheid sturen op genoeg bouwlocaties en willen met investeerders lege panden ombouwen naar woningen. Bij de nieuwe stikstofwet heeft het kabinet 5 miljard euro uitgetrokken om te zorgen voor genoeg stikstofruimte.”

“De VVD wil extra geld uittrekken voor bronmaatregelen tegen stikstof en nieuwe infrastructuur. En tot slot moeten we met de bouwsector samenwerken om de bouwvolumes omhoog te krijgen. Nu is de maximale mankracht een belemmering om meer te bouwen.”

“Door meer woningen in hoge volumes uit de fabriek laten rollen, creëren we de schaalvergroting die nodig is om het woningtekort op te lossen. De VVD samen met de bouwsector keihard aan de slag om het woningtekort op te lossen.”