Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Partij voor de Dieren: Woningtekort oplossen op een duurzame manier

Partij voor de Dieren: “Woningtekort oplossen op een duurzame manier”

De komende 10 jaar moeten er een miljoen woningen worden gebouwd, om het woningtekort op te lossen en aan de woningbouwopgave te voldoen. We bouwen nu per jaar 70.000 woningen, gezien de opgave is er dus een versnelling nodig.

Welke oplossingsrichting(en) ziet de Partij voor de Dieren om deze versnelling te realiseren?

“Om het creëren van woonruimte in goede banen te leiden en het woningtekort in Nederland op een duurzame manier op te lossen, wil de Partij voor de Dieren een woonladder ontwikkelen. Allereerst wordt bestaande bebouwing slimmer benut, zoals het transformeren van kantoorpanden, het aanpakken van leegstand en het stimuleren van doorstroming. Bedrijventerreinen die geen toekomst meer hebben of hinder veroorzaken kunnen worden omgevormd, bijvoorbeeld tot natuurinclusieve woonwijken met groene daken en gevels, natuurspeelplaatsen en buurtmoestuinen. Hetzelfde geldt voor langdurig leegstaande kantoren en winkelpanden.”

“Waar dat kan wordt vervolgens binnenstedelijk verdicht. Om de steden leefbaar te houden, zullen we die niet nog verder verdichten op plaatsen waar al weinig groen en/of een grote druk op de infrastructuur is. Als er gebouwd kan worden in de stad, dan kiezen we voor woningen en niet zoals nu voor hotels of kantoren.”

“Tot slot kan daar waar dat de natuur niet schaadt, agrarische bebouwing worden omgezet in woningen. Op dit moment wordt de helft van het Nederlandse grondoppervlak gebruikt voor de veehouderij. Wanneer we het aantal dieren in de veehouderij fors verminderen, ontstaat er meer ruimte voor herstel van de natuur én voor het bijbouwen van woningen zodat we aan de bouwopgave kunnen voldoen. Zo komt prettig en betaalbaar wonen weer voor iedereen binnen handbereik.“