Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

GroenLinks: We bouwen circulair

GroenLinks: “We bouwen circulair”

De komende 10 jaar moeten er een miljoen woningen worden gebouwd, om het woningtekort op te lossen en aan de woningbouwopgave te voldoen. We bouwen nu per jaar 70.000 woningen, gezien de opgave is er dus een versnelling nodig.

Welke oplossingsrichting(en) ziet GroenLinks om deze versnelling te realiseren?

“De wooncrisis vraagt om een radicale omslag. Voor GroenLinks is wonen geen handelswaar om geld mee te verdienen, maar een grondrecht. Iedereen heeft recht op een goede betaalbare woning, wat je inkomen ook is. Daarom herstellen we de Nederlandse traditie van volkshuisvesting als publieke taak in ere. De minister van Volkshuisvesting komt wat betreft GroenLinks terug. Die wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van de grondwet: iedere Nederland krijgt een dak boven het hoofd.”

“De overheid gaat bouwen, bouwen, bouwen: De komende 10 jaar worden er 1 miljoen woningen bijgebouwd. De rijksoverheid draagt bij, bijvoorbeeld door goede OV-verbindingen naar nieuwe woonwijken in bestaand stedelijk gebied. Het bouwen van huizen kunnen we niet laten instorten door de coronacrisis. Daarom komt er een noodfonds en budget voor woningbouwcorporaties, waarmee ze betaalbare en duurzame huizen kunnen bouwen. Ook willen we kijken naar inventieve manieren om bouw mogelijk te maken zoals bijvoorbeeld het sluiten van Rotterdam The Hague airport en op deze grond tienduizend woningen en natuur aan te leggen.”

“En als we bouwen, bouwen we circulair. Bij het maken van bouwmaterialen wordt ontzettend veel CO2 uitgestoten. Daarom gaan we circulair bouwen. Dat betekent dat alles kan worden hergebruikt of we maken gebruik van natuurlijke materialen. Zo verkleinen we de schadelijke impact van de bouw. We verscherpen de milieuprestatie-eisen van gebouwen, hiermee wordt het gebruik van secundaire materialen, zoals gerecycled beton, en hernieuwbare materialen, zoals hout, gestimuleerd. Daarnaast stellen we het materialenpaspoort verplicht en moeten alle bakstenen herbruikbaar zijn.”

“Deze plannen betalen we door de belastingen eerlijker te maken. Beleggers die huizen doorverkopen gaan meer overdrachtsbelasting betalen. De belastingvoordelen voor expats worden afgeschaft. En door invoering van het huurplafond verdwijnt het verdienmodel van huisjesmelkers.”