Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

D66: We gaan innovatiever bouwen

D66: “We gaan innovatiever bouwen”

De komende 10 jaar moeten er een miljoen woningen worden gebouwd, om het woningtekort op te lossen en aan de woningbouwopgave te voldoen. We bouwen nu per jaar 70.000 woningen, gezien de opgave is er dus een versnelling nodig.

Welke oplossingsrichting(en) ziet D66 om deze versnelling te realiseren?

“Veel mensen zijn op zoek naar een woning. Maar ze zijn er niet, of ze zijn onbetaalbaar. Meer bouwen is de enige oplossing. Duurzaam, comfortabel en betaalbaar. Met natuur in en om de wijk, goede ov-verbindingen en winkels en scholen.”

“Daarom wil D66 dat er een minister komt van Wonen, Ruimtelijke Ordening en Milieu, die gemeenten ondersteunt bij het vinden van bouwlocaties en belemmeringen voor de bouw wegneemt. Ook kan dit ministerie een stok achter de deur zijn als doelen niet worden gehaald.”

“Daarnaast zetten we de verhuurderheffing om in een investeringsfonds, zodat corporaties snel aan de slag kunnen met het bouwen van betaalbare sociale huurhuizen en het verduurzamen van woningen. Ondertussen gaan we ook innovatiever bouwen. Er kunnen tegenwoordig prachtige huizen binnen een dag in een fabriek worden gemaakt in plaats van steen voor steen op de bouwlocatie.”

“Tot slot: we zien dat de stikstofcrisis de bouw van betaalbare huizen in de weg staat. Om de uitstoot omlaag te krijgen, moeten we de veeteelt halveren. D66 helpt boeren de overstap maken naar kringlooplandbouw. Alleen zo kunnen we de komende jaren een miljoen huizen bouwen.”