Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

ChristenUnie: Afschaffen verhuurderheffing

ChristenUnie: “Afschaffen verhuurderheffing”

De komende 10 jaar moeten er een miljoen woningen worden gebouwd, om het woningtekort op te lossen en aan de woningbouwopgave te voldoen. We bouwen nu per jaar 70.000 woningen, gezien de opgave is er dus een versnelling nodig.

Welke oplossingsrichting(en) ziet de ChristenUnie om deze versnelling te realiseren?

-             “Landelijke coördinatie vanuit ministerie van Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting”

-             “Afschaffen verhuurderheffing t.b.v. nieuwbouw sociale huurwoningen”

-             “Inzet op transformatie van leegstaande panden/kantoren naar woningen”