Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

CDA: Belemmerende regelgeving moet worden afgeschaft

CDA: “Belemmerende regelgeving moet worden afgeschaft”

De komende 10 jaar moeten er een miljoen woningen worden gebouwd, om het woningtekort op te lossen en aan de woningbouwopgave te voldoen. We bouwen nu per jaar 70.000 woningen, gezien de opgave is er dus een versnelling nodig.

Welke oplossingsrichting(en) ziet het CDA om deze versnelling te realiseren?

“De wooncrisis is één van de grootste crisés van dit moment. Er is op dit moment een woningtekort van 330.000 woningen, oplopend tot een miljoen in 2030. Het CDA ziet het als prioriteit de wooncrisis aan te pakken. Daarvoor moet er vooral heel veel gebouwd worden. Het CDA komt daarom met een Nationaal Woonplan: 1 miljoen woningen erbij in 2030. Daarvoor heeft het CDA een aantal concrete voorstellen.”

“Ten eerste moet de bouw worden losgetrokken met een minister(ie) van Volkshuisvesting.  Op dit moment wijzen provincies en gemeenten te vaak naar elkaar. Rijksregie is nodig om knopen door te hakken. Deze minister maakt bindende afspraken met gemeenten om 100.000 woningen per jaar te bouwen. De minister kan concrete locaties aanwijzen die geschikt zijn voor grootschalige woningbouw.”

“De bouwopgave moet zowel binnenstedelijk als buitenstedelijk worden opgelost. Belemmerende regelgeving moet worden afgeschaft, zoals de ‘ladder van duurzame verstedelijking’. Ook moet regelgeving worden gemaakt om transformatie van leegstaand vastgoed te versnellen en moeten flexwoningen meer worden ingezet voor schrijdende gevallen.”

“Daarnaast komt het CDA met een Nationaal Garantiefonds van 1 miljard waarbij het Rijk garant moet staan voor risicovolle bouwprojecten en gebruikt kan worden om anticyclisch te bouwen bij economisch slechte tijden.”

“Het CDA wil grootschalige Openbaar Vervoerprojecten in Nederland koppelen aan grootschalige woningbouw. Zo wil het CDA dat de Lelylijn er komt, gekoppeld aan de bouw van 100.000+ woningen. Dit werkt als economische katalysator voor de regio en heel Nederland.”

“Tot slot moeten wat het CDA betreft woningcorporaties ook een grote bijdrage leveren aan het oplossen van de woningnood. Sinds de invoering van de verhuurderheffing hebben woningcorporaties de helft minder kunnen bouwen. Daarom moet de verhuurderheffing worden afgeschaft, gekoppeld aan een bouw- en investeringsplicht. Hiermee worden 300.000 nieuwe duurzame woningen gebouwd tot aan 2030. Ook wil het CDA dat woningcorporaties meer voor de middenhuur gaan bouwen, het niet-DAEB segment.”